Adgangskrav og optagelse - Tandplejer (professionsbachelor) – Københavns Universitet

Tandplejer (professionsbachelor) > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på tandplejer (professionsbachelor) via kvote 1 og kvote 2. 

  • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
  • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i tandplejer skal du opfylde adgangskravene gennem en af følgende tre muligheder:

eller ved ansøgning i kvote 2

  • Klinikassistent eller social- og sundhedsuddannelsen trin 2*
  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Fysik C eller Kemi C eller Matematik C eller Naturfag C

Derudover vil tandteknikere, som opfylder de specifikke adgangskrav, som udgangspunkt også kunne søge om optagelse.

Alle fag skal være bestået. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

* Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit gælder også, hvis du søger optag i kvote 2 på baggrund af én af disse erhvervsuddannelser. Vi vil vurdere, om du opfylder karakterkravet ved at beregne et gennemsnit af karaktererne fra din erhvervsuddannelse og dine karakterer i de specifikke adgangskrav. 

KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

Sådan vurderer vi din ansøgning

kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 er der særlige forhold for tandplejer, idet vi både inviterer til en samtale, og vurderer din ansøgning på baggrund af 7 vurderingskriterier. 

50% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 50% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.
Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Se kvote 2 vurderingen for tandplejer 2017.

Optagelsestal

Adgangskvotient
2017:
2016:
 
8,4
8,7
Standby-kvotient
2017:
2016:
 
7,8
8,4
Antal optagne i 2017: 71


Bemærk: Kvotienterne kan ændre sig fra år til år. Se alle kvotienter her.

Skal du søge om optagelse?

Opret din ansøgning på Optagelse.dk.