Adgangskrav og optagelse - Tandplejer (professionsbachelor) – Københavns Universitet

Tandplejer (professionsbachelor) > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på tandplejer (professionsbachelor) via kvote 1 og kvote 2. 

  • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
  • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i tandplejer skal du opfylde adgangskravene gennem en af følgende tre muligheder:

eller ved ansøgning i kvote 2

  • Klinikassistent eller social- og sundhedsuddannelsen trin 2
  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Fysik C eller Kemi C eller Matematik C eller Naturfag C

Derudover vil tandteknikere, som opfylder de specifikke adgangskrav, som udgangspunkt også kunne søge om optagelse.

Alle fag skal være bestået. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

Sådan vurderer vi din ansøgning

Halvdelen af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og den anden halvdel i kvote 2. I kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 er der særlige forhold for tandplejer, idet vi både inviterer til en samtale, og vurderer din ansøgning på baggrund af 7 vurderingskriterier. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Se kvote 2-vurderingen for tandplejer for seneste optag.

Vurdering af karakterkravet hvis du har en erhvervsuddannelse

Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit gælder både i kvote 1 og kvote 2. Søger du om optagelse på baggrund af en af de adgangsgivende erhvervsuddannelser, laver vi en individuel vurdering af, om du har kvalifikationer, der kan træde i stedet for karakterkravet. I vurderingen ser vi på dine karakterer fra din erhvervsuddannelse og på de specifikke adgangskrav.

Har du taget anden uddannelse, inddrager vi også evt. karakterer og kvalifikationer herfra, ligesom vi vurderer indholdet og omfanget af dine praktiske erfaringer, som er relevante for bacheloruddannelsen til tandplejer.

Hvis du mener, at de karakterer, du har opnået på din erhvervsuddannelse og evt. senere er påvirket negativt af særlige forhold i din studietid, kan du søge om dispensation for usædvanlige forhold sammen med din ansøgning om optagelse.

Optagelsestal

Adgangskvotient
2018:
2017:
 
8,8
8,4
Standby-kvotient
2018:
2017:
 
8,3
7,8
Antal optagne i 2018: 78


Bemærk: Kvotienterne kan ændre sig fra år til år. Se alle kvotienter her.

Skal du søge om optagelse?

Opret din ansøgning på optagelse.dk.