Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på tandplejer, skal du opfylde disse adgangskrav:

Adgangskrav i kvote 1

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. 

Adgangskrav i kvote 2

 • En gymnasial eksamen med mindst 2,0 i gennemsnit
 • Ingen yderligere adgangskrav
  eller
 • En af følgende erhvervsuddannelser: 
  • Klinisk tandteknikerassistentuddannelsen
  • Pædagogisk assistentuddannelsen
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (hvis den er fra før 2016, skal trin 2 være bestået)
  • Tandklinikassistentuddannelsen 
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Fysik C eller Kemi C eller Matematik C eller Naturfag C eller geovidenskab A eller bioteknologi A

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Bliv bedst stillet i kvote 2

Ud over at opfylde adgangskravene skal du deltage i en kvote 2-prøve. Det er på baggrund af resultatet fra kvote 2-prøven og kvote 2-interviewet, vi optager ansøgere til tandplejer i kvote 2. Deltager du ikke i kvote 2-prøven, vil du komme sidst i køen til optagelse på tandplejer i kvote 2. Læs mere om kvote 2 her.

Når du søger om optagelse

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvote 1 
Kvote 1 er for dig, der vil søge om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen. Vi optager de ansøgere, der har det de højeste gennemsnit først, indtil pladserne er fyldt op. Når alle ansøgninger er modtaget og behandlet, kan vi udregne årets adgangskvotient.

Læs mere om optagelse i kvote 1

Kvote 2
Du kan søge om optagelse i kvote 2, hvis du er usikker på, om dit gennemsnit er højt nok til at blive optaget i kvote 1, eller hvis du har en eksamen, der kun giver adgang til at søge i kvote 2. 

I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve og bestå den. Hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, inviterer vi dig til et mundtligt interview.

Læs mere om optagelse i kvote 2

50 % af studiepladserne tilbydes i kvote 1, og 50 % af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

 

 

 

 

 

 

For at søge om optagelse i kvote 1 og komme i betragtning til optagelse på uddannelser, der har ledige pladser 28. juli og ved den efterfølgende ledig plads-optagelse, skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du ikke mindst 6,0 i gennemsnit, skal du søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

I kvote 1 er 6,0 dog ikke nok til at blive optaget på denne uddannelse. I kvote 1 bliver ansøgere med et højere gennemsnit optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit. Det gennemsnit, du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at blive optaget i kvote 1, kaldes adgangskvotienten.

I kvote 2 er det muligt at søge ind med et gennemsnit på mindre end 6,0, da en bestået kvote 2-prøve viser os, at du har kvalifikationer, der svarer til 6,0 eller højere.

Adgangskvotienten fra sidste år kan du se under "Optagelsestal" på denne side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du studeret på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse? Her er der et par ting, du skal være opmærksom på:

1. Undersøg, om du skal søge om optagelse/genoptagelse via optagelse.dk eller genindskrivning, studieskift og overflytning via fakultetet.
Se, hvordan du søger ind på uddannelsen.

2. Har du ikke afsluttet uddannelsen? 
Se merit for tidligere uddannelse.

3. Hvis du har en kandidatgrad, kan du kun blive optaget på uddannelsen, hvis den har ledige pladser. I særlige tilfælde er der mulighed for at få dispensation.
Læs om dispensation for kandidatreglen.