Faglig profil og job - Tandplejer (professionsbachelor) – Københavns Universitet

Tandplejer (professionsbachelor) > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Klinik med fantom

Som professionsbachelor i tandpleje arbejder du både med kliniske og sundhedspædagogiske opgaver - ofte i samarbejde med tandlæger og tandklinikassistenter.

Arbejdsopgaver

Du skal arbejde med viden, færdigheder og kompetencer.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Undersøgelse med diagnostik af de almindelige tandsygdomme: huller i tænderne, tandkødsbetændelse og paradentose, samt identifikation af andre afvigelser fra det normale
 • Individuel vurdering og vejledning om tændernes pleje og rigtigt kostvalg
 • Almindelig tandrensning samt pudsning og polering af fyldninger
 • Specielt dybtgående tandrensning mod paradentose
 • Fluorbehandling og beskyttende lakering af tænder
 • Behandling af følsomme tandhalse
 • Optagelse og tolkning af røntgenbilleder
 • Aftrykstagning
 • Påsætning og fjernelse af tandreguleringsapparatur
 • Lokalbedøvelse ved indsprøjtning af infiltrationsanalgesi
 • Rekvisition af visse lægemidler til brug i praksis
 • Undersøgelse af behov for bedre tandpleje og undersøgelse af kostvaner
 • Planlægning af undervisningsforløb i skoleklasser og for grupper af voksne fx i institutioner og på arbejdspladser
 • Emnestyret leg i daginstitutioner og hos dagplejemødre
 • Konsulenthjælp til personer og grupper, der arbejder med emnet tandpleje

Hvilke kompetencer får du?

Som tandplejer får du kompetencer inden for diagnostik, behandlingsplanlægning, forebyggelse, risikovurdering, behandling og sundhedsfremme.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet tandplejer har du mange karrieremuligheder. Du kan arbejde i Danmark og internationalt med fx:

 • kommunal tandpleje
 • privat praksis
 • private virksomheder 
 • lægepraksis og fagforeninger
 • hospitaler
 • institutioner
 • undervisning

Læs mere om dine mange jobmuligheder som tandplejer.

Eksempler på videreuddannelser

Som professionsbachelor i tandpleje kan du også optages på mange kandidat-uddannelser. Nogle vil fx vælge at søge om optagelse på pædagogisk psykologi, idræt og sundhed eller pædagogik (eksterne links). De gældende betingelser for optagelse fremgår af de enkelte kandidatuddannelsers hjemmesider. Find fx inspiration på ug.dk.

Du kan også tage en diplomuddannelse, eller du kan tage en masteruddannelse. Du kan søge om optagelse på diplom- og masteruddannelser, når du har minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelserne gennemføres af langt de fleste som et deltidsstudium ved siden af et arbejde. Læs mere om dine muligheder på ug.dk.