Studielivet

Som tandplejestuderende har du din daglige gang i Panum Bygningen på Nørre Campus. Panum sprudler af liv døgnets 24 timer, og du bliver en del af det spændende studiemiljø sammen med tandplejere, tandklinikassistenter, tandlæger og studerende fra mange andre sundhedsvidenskabelige studier.

I deler en stor kantine og om sommeren er de små lukkede gårdhavemiljøer et populært samlingssted. Foretrækker du ro, står Panums veludstyrede bibliotek til din rådighed.

Overalt i det store hus er der mulighed for at sidde sammen i grupper, og er du til det mere festlige, kan husets mange opslagstavler oplyse dig om alverdens forskellige arrangementer og tilbud.

Se film om studielivet på Københavns Universitet.

Råd og udvalg

Tandplejeruddannelsen har et velfungerende og aktivt Studieråd, Skoleråd og Undervisningsudvalg.

Rustur

I din første uge på uddannelsen afholdes en 2½ dag lang rustur.

Dine medstuderende

Du skal hovedsagelig studere sammen med kvinder. Blandt de studerende på uddannelsen til tandplejer er ca. 10 % mænd.

Antal optagne i 2014: 71. I alt går der ca. 200 studerende på professions-bacheloruddannelsen i tandpleje.

Find flere informationer om studielivet på Københavns Universitet, fx mødesteder for studerende. Til toppen