Undervisning og opbygning - Tandplejer (professionsbachelor) – Københavns Universitet

Tandplejer (professionsbachelor) > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning på tandplejeruddannelsen

På tandplejeruddannelsen er der undervisning på alle ugens dage. Du skal derfor forvente at bruge en fuld arbejdsuge med undervisning og forberedelse til de forskellige fag. 

Undervisning på tandplejeruddannelsenUndervisning pÃ¥ tandplejeruddannelsen

På professionsbacheloren i tandpleje har du i alt 12 moduler fordelt på 3 år. Uddannelsen består af sundheds- og naturvidenskabelige fag, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og tandplejefag. I løbet af din uddannelse vil du komme til at arbejde med diagnostik, behandlingsplanlægning, sygdomsforebyggelse, risikovurdering, behandling og sundhedsfremme.

Uddannelsen til tandplejer foregår på SKT - Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Som studerende på SKT kommer du til at have din daglige gang på Danmarks største tandklinik med ca. 250 behandlingsenheder på Panum på Nørrebro.

Tandplejeruddannelsen samarbejder både med tandlægeuddannelsen og tandklinikassistentuddannelsen på Københavns Universitet og med skoler i udlandet.

Læs mere om tandlægeuddannelsen.

Læs mere om tandklinikuddannelsen.

Børneattest

Vær opmærksom på, at der i løbet af tandplejeruddannelsen skal indhentes en børneattest for alle studerende, da dele af uddannelsen foregår hos Københavns Kommunes børne- og ungetandpleje.

Forberedelse og studieformerForberedelse og studieformer

Forberedelsen til undervisningen omfatter både læsning af pensum, diskussion af de læste tekster i studiegrupper, forberedelse af oplæg til undervisningen, informationssøgning og skriftlige opgaver.

Når du starter på uddannelsen, bliver du sat sammen med nogle af dine medstuderende i et klinikhold. Store dele af din undervisning kommer til at foregå sammen med klinikholdet, og du kan bruge holdet til den daglige forberedelse til undervisningen eller som støtte i eksamenslæsningen.

Læs om den første tid på uddannelsen.

Litteratur og undervisningssprog

På professionsbacheloruddannelsen i tandpleje foregår næsten al undervisning på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk og i enkelte tilfælde på andre skandinaviske sprog.

Et typisk eksempel på akademisk engelsk, som vil indgå i undervisningen, er bogen 'Essentials of Dental Caries'. Den vil du møde i undervisningen på alle tre studieår.  

EksamensformerEksamensformer

Alle moduler på professionsbacheloren i tandpleje afsluttes med eksamener ved modulets slutning. Det vil sige, at du går til eksamen hver 10. uge.

Du vil gå til både skriftlige, mundtlige og kliniske eksamener. Eksamenerne er individuelle, men de skriftlige opgaver er oftest gruppeopgaver.

Opbygning

Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje består af 12 moduler samt tilvalg, som du kan se i skemaet nedenfor:

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Tandpleje - fag, profession og studie

Modul 3: Tandpleje - grundlæggende klinisk virksomhed
Modul 2: Tandpleje - sundhed og sygdom Modul 4: Tandpleje - sundhedspædagogisk virksomhed

2. år

3. semester 4. semester
Modul 5: Tandpleje - udvidet klinisk virksomhed Modul 7: Tandpleje - profession og metode
Modul 6: Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse Modul 8: Tandpleje - relationer og interaktioner
3. år 5. semester 6. semester
Modul 9: Tandpleje - borgere med særlige behov Modul 11: Kundskabsgrundlag og metode (bachelorprojekt udarbejdes)
Modul 10: Tandpleje - kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling

Modul 12: Selvstændig professions udøvelse

Undervisningen omfatter følgende fag:

1. Sundheds- og naturvidenskabelige fag
Udgør 30 ECTS, svarende til ½ års studietid:

 • Anatomi, læren om organismens opbygning
 • Ernæring- og sundhed, inkl. biokemi
 • Farmakologi, læren om lægemidler
 • Fysiologi, læren om organismens livsfunktioner
 • Generel medicin, læren om sygdomme
 • Mikrobiologi, læren om mikroorganismer

2. Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag
Udgør 30 ECTS, svarende til ½ års studietid:

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Psykologi, læren om adfærd og oplevelser
 • Pædagogik, læren om opdragelse og undervisning
 • Samfundsodontologi, læren om tandplejen i samfundet
 • Sociologi, læren om menneskers sociale adfærd og livsvilkår
 • Sundhedspædagogik, læren om opdragelse og undervisning til sundhed
 • Etik/sundhedsetik
 • Kommunikation og sundhedsinformatik

Desuden opgaver og projekter, herunder organisation og planlægning af forebyggende arbejde.

3.  Tandplejefag inkl. odontologi
Udgør 120 ECTS, svarende til 2 års studietid:

 • Oral fysiologi, læren om tændernes og kæbernes funktion
 • Tandsygdomslære, herunder cariologi, læren om tandsygdommen 'huller' i tænderne
 • Gerodonti, læren om tandpleje for ældre
 • Omsorgs- og handicaptandpleje
 • Odontologisk praktik, læren om tandklinikkens indretning og funktion
 • Oral protetik, læren om kunstige tænder
 • Ortodonti, læren om tandstillingsfejl
 • Parodontologi, læren om sygdomme i tændernes støttevæv
 • Pædodonti, læren om tandpleje for børn
 • Radiologi, læren om røntgenstråler og røntgenbilleder
 • Tand-, mund og kæbekirurgi samt lokalbedøvelse.
 • Oral patologi og medicin, læren om mundhulesygdomme
 • Tandmorfologi, læren om tændernes form
 • Videnskabsteori, videnskabelig tilgang og metode

Endvidere patientbehandling med undersøgelse, forebyggelse og behandling samt tandsundhedsundervisning og kostvejledning i klinikken.

Desuden mundpleje for syge, handicappede, institutionaliserede, hospitaliserede og hjemmebundne.

Fagområdet inkluderer et professionsbachelorprojekt på 15 ECTS, svarende til ½ semesters arbejde.

Vil du til udlandet i løbet af din uddannelse?

I løbet af tandplejeruddannelsen har du mulighed for studieophold ved en udenlandsk institution for uddannelse af tandplejere. Du kan også komme i praktik i udlandet.

Læs mere om udlandsophold. Til toppen