Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen teater- og performancestudier, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Adgangsgivende eksamen 
  • Mindst 6,0 i gennemsnit (se nedenfor)
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et fremmedsprog: begyndersprog A eller fortsættersprog B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

    Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.