Kvote 2-vurdering 2021

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til teater- og performancestudier på Københavns Universitet.

På teater- og performancestudier modtog vi 105 ansøgninger til 8 kvote 2-pladser. 55 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 24 eller højere. Se resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen (og evt. supplering) og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

I vurderingen af din interviewbesvarelse indgik kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation, kendskab til uddannelsen og formidlingsevne.

De bedste besvarelser udmærkede sig i år ved,

  • at ansøgerne viste studiepotentiale ved at tage udgangspunkt i konkrete erfaringer, når de argumenterede for deres evner til at skrive store opgaver, overskue og strukturere store mængder af forskelligt læse- og forberedelsesarbejde og gjorde sig overvejelser over strategier for læsning og forberedelsesarbejde.

  • at ansøgerne viste faglige færdigheder ved at kunne sætte sin umiddelbare viden om scenekunst og kulturvidenskab i forhold til, hvad det vil sige at lave akademiske, teoretisk baserede studier af teater, performance, scenekunst og kulturliv. Derudover var det godt, når ansøgerne kunne reflektere over egne styrker i forhold til at arbejde akademisk (teoretisk, analytisk og fortolkende) med scenekunst og kulturelle fænomener.

  • at ansøgerne viste faglig motivation ved at være nysgerrig på og gøre sig forestillinger om, hvad det vil sige at studere teater- og performancefænomener som en teoretisk funderet, akademisk disciplin. Desuden var det godt, når ansøgerne udviste interesse for at undersøge scenekunstens betydning i et æstetisk såvel som et bredere kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv.

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen ved at kunne argumentere for, at de havde en konkret og grundig forståelse for uddannelsens indhold og studieform. Det var godt, når ansøgerne tog udgangspunkt i forskellige informationskilder, de havde benyttet.

Inden for kriteriet formidlingsevne udmærkede de bedste besvarelser sig ved,

  • at der var sammenhæng i ansøgernes svar og klarhed i kommunikationen.

  • at ansøgerne havde et nuanceret sprogbrug og en god begrebsforståelse.

  • at ansøgerne kunne argumentere med udgangspunkt i konkrete eksempler.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i to af fagene Dansk, Engelsk eller Historie/Idehistorie/Samtidshistorie samt yderligere et sprog (begyndersprog eller fortsættersprog) svarende til adgangskravene til uddannelsen indgik i vurderingen.

Karaktererne i fagene vægtede lidt højere end gennemsnittet.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den sproglige del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige generel læsning, faglig læseforståelse og engelsk læseforståelse.