FAQ

Hvad bliver man egentlig, når man læser teater- og performancestudier? Kan man komme til udlandet? Hvad skal man svare familie og venner, hvis de spørger, hvad teater- og performancestudier er for noget? Her kan du få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.

#1 "Hvad kan jeg blive?"

Eksemplerne på virksomheder og brancher afspejler allerede mange af jobmulighederne. Du kan blive gymnasielærer eller måske underviser og forsker på universitetet. Men der er også mange andre steder, du kan finde beskæftigelse: for eksempel i en presseafdeling på et teater, eller som dramaturg, eller i avisens kultursektioner. Der er mulighed for at arbejde med bred kulturformidling på biblioteker og andre kulturinstitutioner eller festivaler, og så er der nogle, som kommer ud i det private erhvervsliv og anvender deres kompetencer på måder, de ofte selv opfinder.

Læs mere under faglig profil og job.

#2 Q: ”Hvad skal jeg sige til min moster?”

Når du fortæller, at du studerer teater- og performancestudier på universitetet, og familien og omgangskredsen løfter øjenbrynene – eller endnu værre – rynker dem og spørger, hvad du skal bruge det til, så skal du ikke fortvivle. Teater- og performancestudier er et forholdsvist nyt fag, og det er ikke alle der ved, at det rent faktisk er en uddannelse med mange beskæftigelsesmuligheder både inden for det offentlige og i det private erhvervsliv.

Du vil lære at formidle og vurdere teater og analysere scenekunst og publikum, og når du, senere hen, anvender disse kompetencer, kan det virke tilbage på både kunstens og publikums udvikling. Du vil både kunne gå i dybden og i bredden med et emne, du vil lære at anvende nogle metodiske redskaber til at løse forskellige problemstillinger og du vil udvikle evnen til at samarbejde, samt til at tænke selvstændigt, abstrakt og kreativt. Disse færdigheder vil du kunne bruge i mange jobmæssige sammenhænge. Så selv om det, du studerer, måske ikke er lige så anvendelsesorienteret og forudsigeligt som for eksempel. sygeplejerskestudiet, er det ikke desto mindre lige så samfundsrelevant.

#3 Q: ”Kan jeg læse i udlandet?”

 Ja. Der er flere og flere, som tager et udlandsophold af for eksempel et semesters varighed eller hen over sommeren. Mange studerende synes, at Berlin er stedet, man skal tage hen for at læse teater. Grunden er, at der både findes et godt Teatervidenskabeligt institut, og at byen er oversvømmet med gode teatre og operaer. Italien er også et spændende mål for et udlandsophold, da det er det land, som teaterhistorisk måske har haft størst indflydelse på det teater, vi kender i dag. Nogle studerende vælger at tage til England eller New York, da man her har en særlig tilgang til at kombinere teori med praksis. Det afhænger altså af, hvad du gerne vil med dit udlandsophold.

#4 Q: ”Hvordan foregår undervisningen?”

Undervisningen veksler som regel mellem forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde og individuelle præsentationer. Den er først og fremmest teoretisk, men du vil også komme til at lave relevante praktiske øvelser. Du skal, til hver gang, læse og reflektere over tekster på dansk, engelsk eller svensk. Som førsteårsstuderende har du færre timer om ugen, end du havde i gymnasiet, men studiet er mindst lige så tidskrævende pga. forberedelsen, som foregår både individuelt og i grupper.

Det kræver en høj grad af selvdisciplin at studere på fuld tid, så vent med et studiejob til du har etableret dig nogle gode studievaner. På overbygningen kan du have rigtig meget glæde af at lægge en målrettet strategi for at finde et relevant studiejob, som giver dig et netværk at trække på, når du er færdiguddannet.