Karrieremuligheder – Københavns Universitet

Teater- og performancestudier > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

På bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier kobles teori med praksis og du skal beskæftige dig med teater som kunstart og med andre typer af kultur, der har karakter af performance. Uddannelsen er en teoretisk uddannelse, men du skal også sætte teorien i spil og arbejde med praktisk teaterproduktion og teaterprocesledelse.

Uddannelsens centrale dele er:

 • Scenekunst
 • Iscenesatte begivenheder i det sociale og kulturelle liv

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Gennem uddannelsen lærer du at analysere og forholde dig både kritisk og konstruktivt til teaterprocesser og teatrale fænomener; fra produktion og forestilling til formidling og publikumseffekt, fra dramaturgi til sceneteknik, fra levende teater til elektroniske medier. Læs mere om undervisningen.

Du lærer at se på verden fra en bestemt vinkel samt at betragte de forhold, der er mellem tilskuere, deltagere og begivenheder i relation til de omgivende kulturelle, sociale og historiske sammenhænge. Du lærer også at analysere og reflektere over dynamikkerne i kreative og sætte din viden i spil i forhold til at designe strategier for kreative processer i kunstneriske sammenhænge og andre typer af udviklings- eller læreprocesser.

Scenekunst
Denne del af uddannelsen er baseret på undersøgelser og analyser af teater og performance som scenekunst. Det bærende er arbejdet med at undersøge historie, rammesætning, dramaturgi, iscenesættelse og oplevelsespotentialer i forhold til (scene-) kunstværker, deres tilblivelsesprocesser, mulige virkning og ikke mindst relevans i samtiden.

Iscenesatte begivenheder i det sociale og kulturelle liv
Uddannelsens anden del handler om den viden, der udspringer af arbejdet med performancebegrebet. Performancestudier er båret af en særlig måde at se på og arbejde med de performative aspekter i begivenheder, materialer og manifestationer. Her undersøges betydningen af, at vi i her-og-nu begivenheden, i det kulturelle og sociale liv, har mulighed for særlige oplevelser og erfaringer om andre mennesker, om sociale relationer og om samfundet.

Læs mere om uddannelsens enkelte fag.

Om forskningen på faget
Alle fagets forskere arbejder i dag i forskellige krydsfelter, som oftest er relateret til en praksis med eksterne samarbejdspartnere.

Projekterne spænder bredt, ofte med en global og tværfaglig tilgang: fra undersøgelse af sammenhæng mellem kunstnermobilitet, regionsdannelse og global økonomi over studier af remedieringsstrategier og forskning i interaktion mellem sangere og publikum i musikdramatik, til oplevelsesøkonomiske undersøgelser af teatersystemet, og forskning i teaterprocesser som udviklings- og læreprocesser på såvel det kunstneriske som det pædagogiske felt. Vi har et tæt samarbejde med vores søsterfag Dramaturgi ved Aarhus Universitet – bl.a. om udgivelsen af tidsskriftet Peripeti, hvor megen forskning inden for vores område publiceres.

Hvad kan jeg læse videre til?

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i teater- og performancestudier, har du retskrav [link] på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Hvad kan jeg blive?

Kandidatuddannelsen giver en række jobmuligheder. Mange arbejder efter endt uddannelse med kommunikation, produktion og marketing ofte inden for kulturlivet og i kulturinstitutioner. Desuden arbejder mange som undervisere eller i jobs med andre typer af formidling.

Mød Leila, der er konsulent i enheden for musik og scenekunst i Slots- og Kulturstyrelsen

Med en uddannelse i teater- og performancestudier kan du blive ansat på teatre som dramaturg (teatrets rådgivere vedrørende repertoire, realisation og skabelsesprocesser) eller i administrative eller markedsføringsmæssige funktioner.

Du kan også finde beskæftigelse i kommunale kulturforvaltninger, i medierne (dagblade, magasiner, radio, tv) eller i undervisningssektoren (gymnasier, højskoler, seminarier o.a.).

Ligeledes kan du profilere din uddannelse mod det private erhvervsliv (som konsulent eller HR-medarbejder). Nogle af de tidligere kandidater fra studiet har ligeledes haft succes med at etablere egne virksomheder i form af produktionsselskaber i de kreative industrier eller konsulentvirksomheder.

Eksempler på virksomheder som kandidater er blevet ansat i:

 • Det Kongelige Teater
 • Statens Scenekunstskole
 • Dansk Danseteater
 • Diverse gymnasier
 • Nationalmuseet, Frilandsmuseet
 • DR
 • Professionshøjskolen Metropol
 • CVU Nordsjælland
 • Biblioteksstyrelsen
 • Tivoli A/S
 • Professionshøjskolen Sjælland
 • The Nordic Heritage Museum, Seattle USA

Eksempler på virksomheder som kandidater har skabt:

 • eKleKtisK TeaterproduKtion
 • Samtalekunst

Ekstra information / Sidebar

Karriereportræt

Færdigguddannede kandidater bruger deres uddannelser på forskellige måder og i forskellige brancher.

Mød Leila, der er konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.