Studieliv

På teater- og performancestudier bakker dine undervisere op om et trygt og sprudlende studiemiljø, men det er dig og dine medstuderendes indsats, der for alvor skaber og udvikler studiemiljøet. Du fremmer et godt studiemiljø ved at deltage i studiegrupper, være aktiv studiepolitisk eller ved at arrangere teaterture og andre fællesudflugter. Som førsteårsstuderende er du med til at lave årets julerevy, hvorefter der er en stor fest.

Teater- og performancestudier er et såkaldt et-holdsfag og dermed det mindste fag på Institut for Kunst og Kultur (IKK). Det giver mulighed for tætte kontakter, men man kan også udvide omgangskredsen med studerende fra de andre kunstfag, og en af mulighederne for kreativt tværfagligt samarbejde er den årlige musical, som opsættes af interesserede studerende fra hele instituttet.

Fagråd - Faglig indflydelse og sociale aktiviteter

Fagrådene på instituttet fungerer som demokratiske systemer, hvor studerende har stor indflydelse på uddannelserne - større indflydelse end mange af jer nok har været vant til fra gymnasiet, HF eller lignende. Støder du undervejs i dine studier på ting, der ikke fungerer, har du visioner for, hvordan du synes uddannelserne burde se ud, eller er du bare interesseret i at vide mere om, hvad der sker på studierne generelt, så burde du kigge forbi til et fagrådsmøde.

ROLAND BAR - Instituttets café og bar

ROLAND BAR er drevet af og for de studerende. Caféen består af et stort cafélokale med panoramavinduer og udsigt over kanalen samt et lobbyområde uden for caféen med sofaer, bordfodboldbord og det til stedet producerede installationskunstværk "Gravitypull (tourist) why thee implodes" af Ivan Perard og Marcus von Platen.

IKK Festivalen

IKK Festival er en tværfaglig tilbagevendende festival, der bliver arrangeret af studerende ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Festivalen er således skabt af frivillige kræfter, ud fra ønsket om, at skabe en bredere platform, hvor teori og praksis - indenfor det kulturelle felt - kan mødes og udfordre og inspirere hinanden.

Fagblade og tidsskrifter på IKK

Mange af fagområderne på instituttet har deres eget uafhængige fagblad eller tidsskrift, hvor studerende deltager i eller står for hele produktionen:

IKK Artist Talks

IKK Artist Talks er en række uformelle samtaler mellem kunstnere fra den danske såvel som den internationale kunstscene og studerende ved IKK. IKK Artist Talks' primære formål er at skabe kontakt mellem den akademiske og den udøvende del af kunstverdenen, mellem de studerende og kunstnerne.

IKK Artist Talks arrangeres af Fagrådet for Kunsthistorie og Visuel Kultur.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Få en rundvisning på Søndre Campus, hvor undervisningen på teater- og performancestudier foregår.