Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Teater- og performancestudier > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på teater- og performancestudier

I undervisningen arbejdes der med kulturvidenskabelige og teoretiske emner og metoder, som alle hjælper med at skabe rammerne for analyse og forståelse. Der bruges historiske tilgange, hvor fagets emne sættes i en teaterhistorisk og kulturhistorisk sammenhæng. Desuden undervises der i praksisorienterede tilgange, hvor man som studerende arbejder konkret med scenekunst og performance. Fx i form af indføring i forståelsen af de forskellige processer bag og under en forestilling, et dramaforløb eller en performance. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler.

På teater- og performancestudier er vi stolte af at have tradition for en meget høj grad af studenterinddragelse i undervisningen. De studerende deltager aktivt i de mange forskellige typer af læreprocesser, som undervisningen rummer. Det betyder, at du skal holde oplæg, deltage i forskellige typer af projektarbejde og fremlæggelser, og du skal bidrage til gruppearbejde og diskussioner i forbindelse med forelæsninger.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Teater- og performancestudier er en fuldtidsuddannelse. Der vil være minimum 12 timers undervisning om ugen efter fast skema. Størstedelen af dit arbejde med studiet kommer til at bestå af at læse og reflektere over stoffet, at forberede din deltagelse i undervisningen og gruppeprojekter, samt at udarbejde de skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer, som kræves i løbet af semestret.

infografikLitteratur og undervisningssprog

Langt det meste af den anvendte litteratur på grunduddannelsen er på dansk, engelsk eller et nordisk sprog og litteraturen er forskningsbaseret.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i Teater- og performancestudier består af ni moduler, som du kan se i skemaet nedenfor. Modulerne består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Kulturteori med akademisk praksis (15 ECTS)

Modul 3: Teaterproces 1:
Teatersociologi og -procesdeltagelse (15 ECTS)

Modul 2:
Teaterhistorie og analyse 1:
Teaterhistorie 1 (7,5 ECTS)
Dramaturgi (7,5 ECTS)

Modul 4:
Teaterhistorie og analyse 2: 
Teaterhistorie 2 (7,5 ECTS)
Forestillingsanalyse (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 5: Teaterproces 2:
Teaterprocesledelse (7,5 ECTS)
Kommunikation og formidling (7,5 ECTS)

Modul 7: Praksisforløb (15 ECTS)

 

Modul 6: Analyse i et udvidet felt: 
Kulturel iscenesættelse og kompleks dramaturgi (15 ECTS)

Modul 8a: Fordybelsesemne (15 ECTS)  eller Modul 8b: Produktion (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Modul 9: Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)