Undervisning og opbygning

I undervisningen arbejdes der med kulturvidenskabelige og teoretiske emner og metoder, som alle hjælper med at skabe rammerne for analyse og forståelse. Der bruges historiske tilgange, hvor fagets emne sættes i en teaterhistorisk og kulturhistorisk sammenhæng. Desuden undervises der i praksisorienterede tilgange, hvor man som studerende arbejder konkret med scenekunst og performance. Fx i form af indføring i forståelsen af de forskellige processer bag og under en forestilling, et dramaforløb eller en performance. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer.

På teater- og performancestudier er vi stolte af at have tradition for en meget høj grad af studenterinddragelse i undervisningen. De studerende deltager aktivt i de mange forskellige typer af læreprocesser, som undervisningen rummer. Det betyder, at du skal holde oplæg, deltage i forskellige typer af projektarbejde og fremlæggelser, og du skal bidrage til gruppearbejde og diskussioner i forbindelse med forelæsninger.

Forberedelse og studieformer

Teater- og performancestudier er en fuldtidsuddannelse. Der vil være minimum 12 timers undervisning om ugen efter fast skema. Størstedelen af dit arbejde med studiet kommer til at bestå af at læse og reflektere over stoffet, at forberede din deltagelse i undervisningen og gruppeprojekter, samt at udarbejde de skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer, som kræves i løbet af semestret.

Litteratur og undervisningssprog

Langt det meste af den anvendte litteratur på grunduddannelsen er på dansk, engelsk eller et nordisk sprog og litteraturen er forskningsbaseret.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier består af ni fagelementer, som du kan se i skemaet nedenfor. Antallet af point kan give dig en ide om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

På dit tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du mulighed for at kombinere flere interesseområder. Du kan også læse tilvalg på et universitet i udlandet. Et udlandsophold er en god måde at få et andet perspektiv på sit studie. Du kan få gode råd til planlægningen af et studieophold i studievejledningen på dit institut. 

1. år 1. semester
2. semester

Samtidsteater og kulturteori (15 ECTS)

Teaterproces 1:
Teaterprocesledelse med drama- og teaterpædagogik (15 ECTS)

Teaterhistorie og analyse 1:
Teaterhistorie og dramaturgi (15 ECTS)

Teaterhistorie og analyse 2: 
Teaterhistorie og forestillingsanalyse (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Teaterproces 2:
Teatersociologi og scenekunstnerisk procesdeltagelse (15 ECTS)

Praksisforløb (15 ECTS)

 

Analyse i et udvidet felt: 
Kompleks dramaturgi og kulturel iscenesættelse (15 ECTS)

 Fordybelsesemne med kommunikation (15 ECTS)  eller Produktion og kommunikation (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)