Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på bacheloruddannelsen teologi via kvote 1 og kvote 2. 

  • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
  • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen teologi skal du opfylde følgende adgangskrav:

* Hvis du ikke har Græsk A og Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen.

Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

Tidligere studerende eller studerende nu? 

Har du studeret på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse? Se om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning via fakultetet.

Sådan vurderer vi din ansøgning

kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 vurderingskriterier, blandt andet uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring. Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. 

80% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 20% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

Se kvote 2 vurderingen for teologi for seneste optag.