Ansøgning om indskrivning

Når du vil søge om studieskift, overflytning eller genindskrivning, skal du søge gennem Den Digitale Ansøgningsportal (NB. fungerer bedst med Firefox som browser).

Du kan få hjælp til din ansøgning trin-for-trin i Brugervejledning til Ansøgningsportalen. 

Frister

Genindskrivning, overflytning og studieskift per 1. september

 

Ansøgningsperiode

Svarfrist

1. runde

1. januar - 1. marts

10. juni

 

Genindskrivning per 1. februar

 

Ansøgningsperiode

Svarfrist

1. runde

15. august – 15. oktober

10. december

Bilag og dokumentation

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du uploade de påkrævede bilag og dokumentation.  Du kan som udgangspunkt ikke eftersende dokumenter, når du først har sendt din ansøgning.

Status på din ansøgning

Når du har oprettet din ansøgning i ansøgningsportalen, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet når du logger ind på din ansøgning.

Log ind og se status på din ansøgning her.

Genindskrivning

Søger du om genindskrivning, er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på:

  • Ved genindskrivning indskrives du normalt på den nyeste studieordning. Hvis du tidligere har været indskrevet på en ældre studieordning, kan du risikere at nogle af dine beståede eksamener ikke kan overføres til den nye studieordning, og du får et merittab.

  • Hvis du selv har meldt dig ud, kan du tidligst blive genindskrevet 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af uddannelsen. Det betyder, at du senest skal være udmeldt af uddannelsen 1. april for at kunne søge om indskrivning og starte igen 1. september samme år.

  • Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, kan du kun blive genindskrevet, hvis du opnår dispensation til yderligere et eksamensforsøg hos studienævnet.

  • Hvis du er blevet meldt ud af dit studium grundet manglende studieaktivitet, eller hvis du selv melder dig ud og ikke har levet op til reglerne om studieaktivitet, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Læs mere herunder.

Hvis du har været studieinaktiv

Hvis du søger om genindskrivning og ikke var studieaktiv, da du blev udmeldt, gælder der særlige regler. Vær opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at blive genindskrevet.

Følgende skal vedlægges i din ansøgning, for at den kan behandles:

  • En redegørelse for, hvordan din situation er ændret, så du nu realistisk set kan gennemføre uddannelsen på fuld tid. 
  • En studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning. Du kan eventuelt få hjælp til at udarbejde en studieplan hos din studievejleder.

Vær opmærksom på, at en anden mulighed er at læse enkelte kurser på deltid på Åbent Universitet uden krav om studieaktivitet.

Kontakt

Anja Mee Foldberg
admission@teol.ku.dk