Bliv studerende for en dag

Vil du prøve kræfter med livet som teologistuderende? Studievejlederne på Det Teologiske Fakultet formidler gerne kontakt til en anden studerende, hvis du er interesseret i at være "teologistuderende for en dag". Det vil sige, at du sætter en dag af til at følges rundt med en studerende for at overvære undervisning, snakke med studerende, se de fysiske rammer og få et indtryk af studiemiljøet.

Du kan tilmelde dig ordningen via et elektronisk tilmeldingsskema, eller ved at kontakte vores studievejledere på studievejleder@teol.ku.dk.