Faglig profil og job

Faglig profil

Bacheloruddannelsen i teologi spænder vidt. Som teologistuderende kommer du til at arbejde med historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund. Du studerer kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordyber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket og får mulighed for at granske dens svar på tilværelsens store spørgsmål. Teologistudiet giver dig redskaber og rum til at forfølge de emner, du brænder for, hvad enten det er hellig krig i oldtiden, bibelske motiver i tv-serier, næstekærligheden i det moderne samfund eller noget helt andet.

På teologi arbejder du med religiøse, etiske og eksistentielle problemstillinger på en kritisk og engageret måde. Den teologiske uddannelse giver dig et solidt grundlag for at fortolke de bibelske skrifter, som hører til den vestlige kulturs grundtekster. Gennem studiet får du omfattende viden om, hvordan kristendom og kirke har præget – og er blevet præget af – skiftende tiders mennesker og samfund, og du bliver i stand til at se nutidige problemstillinger i et større perspektiv.

Jobmuligheder

Mange kandidater fra teologi tager et supplerende seks måneders undervisningsforløb på Pastoralseminariet og får således mulighed for at søge job som præst i Den Danske Folkekirke – herunder job som funktionspræst (fængselspræst, hospitalspræst eller andet).

Andre teologiske kandidater får job i forskellige organisationer, som højskolelærere og undervisere på læreruddannelsen eller som akademiske medarbejdere og forskere ved universiteter eller andre vidensinstitutioner. Gennem de senere år har et stigende antal kandidater fra teologi også lagt deres karriere inden for indenfor brancher som medier og kommunikation, humanitært eller kirkeligt forenings- og organisationsarbejde, forlag og Human Ressources.