Spørgsmål og svar om studiet - teologi

Hvad er forskellen på teologi og religionsvidenskab?

Religionsvidenskab er et sammenlignende studium af flere religioner. Altså studiet af religions mange forskellige udtryksformer. Teologi er studiet af kristendommen i fortid og nutid, bl.a. ud fra filosofiske, etiske, historiske, antropologiske, sociologiske og teologiske vinkler. Teologi er altså, på trods af at det ”kun” omhandler kristendommen, et omfattende studium.

Lærer man noget om andre religioner end kristendommen?

Teologi handler om kristendommen i alle dens facetter. Da kristendommen udspringer af jødedommen, studerer man også den gammeltestamentlige og antikke jødedom. I gennemgangen af kirkens historie vil man desuden lære om kristendommens forskellige former og retninger, især katolicismen og protestantismen, men også andre kristne trossamfund som fx østkirken og karismatiske kirker. Det er muligt at tage valgfag om andre religioner, fx Islam, Buddhisme eller lign.

Er alle på studiet religiøse?

Nej, det er de ikke. Det er heller ikke et krav. Teologisk forskning anvender videnskabelige metoder som alle andre videnskabsformer. Hverken underviserne eller undervisningen er religiøst bundet. Men mange studerende har også et personligt forhold til kristendommen. Det kan sætte sit præg på diskussionerne ved kaffebordene, men i undervisningen lærer man at skelne mellem sin personlige tro og et akademisk studium.

Behøver jeg blive præst?

Nej, teologi åbner også for andre muligheder. Det kunne fx være jobs i forlagsbranchen, NGO-arbejde som fx i Folkekirkens Nødhjælp, højskoleundervisning og HR-stillinger. Der er selvfølgelig også andre muligheder. Allerede i studietiden bør man tænke på sin karriere og karriereprofil. Hvis man eksempelvis interesserer sig for mødet mellem Islam og kristendom, kan man vælge valgfag om dette emne. Derved får man skabt en særlig profil, som kan kvalificere til job inden for dette område.

Hvorfor skal jeg læse latin, hebraisk og græsk?

De væsentligste teologiske tekster er skrevet på disse sprog. En teolog skal selv kunne læse og fortolke dem. Hvis man bruger en oversættelse, gør man sig afhængig af oversætterens fortolkning. Det kan man ikke være på det niveau, som man kræver på et universitetsstudium. Derfor skal man lære de klassiske sprog.

Er det ikke meget svært at lære de klassiske sprog?

Intet på et studium med et passende akademisk niveau er let. Det kræver både tid og flid. Men faktisk er de fleste studenter glade for sprogene og sprogundervisningen. Lærerne har lang erfaring med at undervise teologistuderende i sprog og lægger meget engagement i at tilrettelægge forløbet på bedst mulige måde. Selvfølgelig skal der bruges megen energi, men følger man undervisningen, forbereder sig og laver de forskellige skriftlige opgaver, er man allerede langt.

Kan jeg have arbejde ved siden af studiet?

Teologistudiet er et fuldtidsstudium. Undervisning og forberedelse kræver en indsats, der svarer til en normal arbejdsuge. Men der er stor frihed og fleksibilitet, så man kan tilrettelægge sit studium således, at det er muligt at tjene penge også. Størstedelen af de teologistuderende har et studiejob. Nogle har et studierelevant arbejde, som fx studentermedhjælper i en NGO, mens andre er kassemedarbejdere i et supermarked.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet på teologi hører til blandt Københavns Universitets og landets bedste. Fakultetet ligger i sine egne fløje på Søndre Campus med Markedspladsen og TEO-kantinen som centrum, og de studerende fra humaniora og jura som naboer. Vi har et godt sammenhold på teologi, og det er lige før, at alle kender alle i kantinen. Samtidig gør vi også brug af resten af det store campusområde, og mange teologistuderende går også til arrangementer hos naboerne på f.eks. filosofi eller religionsvidenskab.  De moderne bygninger er lyse og venlige, med læsesale og masser af kroge til gruppearbejde, eller til at hygge sig over en god kop kaffe. På teologi bliver man taget godt imod. Studiestarten er veltilrettelagt, og alle studerende bliver tilknyttet en tutor (ældre studerende), samt en mentor (underviser). Disse kan man gøre brug af, når man har problemer eller spørgsmål. På Fakultetet er der mange frivillige studenterforeninger, der arrangerer foredrag, diskussionsaftener og fester. Alle er velkomne, unge som gamle, studerende og undervisere. Vi har stort set lige mange mænd og kvinder, og er kendt for et rummeligt miljø, hvor man hjælper hinanden. 

Hvad er mulighederne for udlandsophold?

Der er gode muligheder for udlandsophold Man skal være forberedt på, at det tager lang tid at tilrettelægge et studieophold i udlandet. Der er ansat en international koordinator, som hjælper med de praktiske forhold. Fakultetet har samarbejdsaftaler med universiteter i hele verden lige fra Tyskland til Tanzania.