Interview med teologistuderende

Mikkel Dahlin Bojesen er 24 år og læser teologi på tredje semester. Han er oprindelig matematisk student, og egentlig troede han, at han skulle designe hjemmesider. Efter at være begyndt på webintegrator-uddannelsen fandt han dog hurtigt ud af, at hans virkelige interesse lå inden for områderne religion, kultur og sprog. Han overvejede derfor i et stykke tid at begynde på religionsvidenskab eller historie. Men en samtale med en teolog fik ham til at ændre mening:

- Jeg blev klar over, at teologi havde det hele at byde på, på en gang; historie, kultur, filosofi, sprog, identitet, fortolkning - en stor pærevælling, der tilsammen bliver til menneske- og kulturforståelse.

Studiets videnskabelige karakter var afgørende for hans beslutning om at begynde at læse:

- Jeg opdagede, at teologi ikke er folkekirkens forlængede arm på universitetet, men en videnskab. Studiet giver indsigt i vores verden og verdensbilleder gennem tiden uden at have noget at gore med personlig trosoverbevisning. Og teologi kan byde på meget mere end præstegerningen.

Selv ser Mikkel ikke sig selv som præst:

 - Jeg er ikke 100% afklaret med, hvad jeg skal bruge studiet til endnu – men jeg er helt sikker på, at jeg ikke skal være præst. Jeg kunne godt tænke mig at undervise unge mennesker, men i hvilken sammenhæng, er jeg ikke klar over endnu. Det vigtigste for mig lige nu er, at jeg lærer noget hver dag, som jeg synes giver mening.

Ud over studiet er Mikkel involveret i fredagsbaren. Han har også været tutor for en ny årgang studerede. De sociale aktiviteter betyder meget for ham:

 - Det giver luft og variation i forhold til alt det boglige og de mange opgaver og eksaminer. Det giver også et tilhørsforhold til studiet som gør, at man får noget ekstra energi til at klø på - også når det hele bliver lidt hårdt.

At det teologiske fakultet er universitetets mindste bidrager ifølge Mikkel kun til at styrke studiemiljøet:

 - Der er megen kontakt mellem underviserene og de studerende, og det fremmer det personlige engagement i studiet. Desuden er vi studerende tæt på hinanden på tværs af årgange og interessefelter og det skaber en fed kommunikation og et inspirerende miljø. Disse ting koblet med de mange studenterforeninger, vores beliggenhed, og de gode studiefaciliteter, giver nogle rigtig gode rammer for læring.