Studiestart

Dine første dage på teologi - uge 35 

Uge 35 – ugen før undervisningen begynder – er velkomstuge. Den ligger i uge 35 i dagene 30. august - 1. september.

I velkomstugen introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser, du skal have, og du møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Velkomstugen består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under velkomstugen og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, tutorer. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Hyttetur 22. - 24. september

Tutorerne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På hytteturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du får mere info om hyttetur og tilmelding i velkomstugen.

Din første undervisning starter 4. september

Du starter med fagene græsk, almen filosofi og bibelkundskab, medmindre du allerede har taget græsk eller latin. Du får mere info om, hvordan dit præcise studieforløb tilrettelægges når du er optaget på uddannelsen. Du kan også læse mere om uddannelses opbygning her.  

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi samler al den vigtige information om de første uger på uddannelsen.