Studiestart på teologi

Hvis du vælger at søge optagelse på teologi og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Det Teologiske Fakultet følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Studiestarten vil så vidt muligt blive med fysisk fremmøde og suppleret med onlineaktiviteter.

Dine første dage på uddannelsen 26.-28. august

De første dage på uddannelsen kalder vi for introdagene. De ligger i uge 35, fra 26.-28. august.

I introdagene introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på fakultetet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Introdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet. Introdagene er samtidig en festlig introduktion til det gode faglige og sociale studiemiljø. På et mindre fakultet som Det Teologiske Fakultet er velkomsten for årets nye studerende en stor og glædelig begivenhed.

Under introdagene og hele første år af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fordelt i rusgrupper og fulgt af en gruppe ældre studerende, tutorer. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Du behøver ikke tilmelde dig introdagene men møder blot op.

Ruskurset – hyttetur d. 12-14. marts 2021

Tutorerne inviterer jer nye studerende på en fælles hyttetur, også kaldet Ruskurset. Det er vigtigt, at du deltager på turen, hvor der er fokus på både det sociale og det faglige. Turen er afslappet og hyggelig og afspejler, at Det Teologiske Fakultet er et tæt og engageret miljø. Lørdag holder et par undervisere oplæg og du vil deltage i workshops med spændende teologiske emner, som vi diskuterer på baggrund af udvalgte artikler. Underviserne bliver ofte til middagen bagefter, nogle har familien med og Dekanen kommer som regel og hilser og ønsker os et godt ruskursus. Lørdag er der også festmiddag og de ældre studerende i køkkenet sørger for en flot middag. På hytteturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt. Hvis du har særlige behov, vil tutorerne gøre deres bedste for at imødekomme dem.

Du tilmelder dig hytteturen via studiestartssiderne, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning starter 31. august

Læs om kurserne på uddannelsen under Undervisning og opbygning.

Faglige introdage

I din første undervisningsuge bliver der afholdt faglige introdage. Du vil i kombination med noget af den ordinære undervisning blive introduceret til teologisk identitet (bred introduktion til teologi), studieteknik, introduktion til sprog (Latin) og til sprog i de eksegesiske fag (brug af sprog i Bibelkundskab).

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne  på Studieinformation er der, vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen, og hvor du kan tilmelde dig diverse kurser og arrangementer. Du får besked om, hvordan du får adgang til studiestartssiderne for bacheloruddannelsen i teologi, når du er optaget på uddannelsen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at starte på teologi, kan du

Du er altid velkommen til at kontakte Studentervejledningen med spørgsmål til studiestarten.