Undervisning og opbygning

Undervisning på teologi 

Gennem størstedelen af bacheloruddannelsen i teologi er der minimum 12 timers undervisning om ugen – dog med undtagelse af de to sidste semestre, hvor man har valgfrihed, og man skriver sit bachelorprojekt.

Udover selve undervisningen forventer vi, at du forbereder dig til undervisningen hjemme eller på fakultetet i din læsegruppe eller på din læseplads. Som fuldtidsstuderende skal du være indstillet på at bruge det, som svarer til en fuldtids arbejdsuge på dit studium.

Undervisningen er skemalagt og foregår normalt i form af holdundervisning med 20 - 40 deltagere på hvert hold. På de første semestre vil du også kunne opleve kurser, hvor hele årgangen er samlet til egentlige forelæsninger.

Der er rig mulighed for at variere din arbejdsuge og diskutere fag og pensum med dine medstuderende, f.eks. i den studenterdrevne lektiecafe eller i en af fakultetets mange studenterforeninger. Fakultetets undervisere er til rådighed i forbindelse med undervisningen og forskellige former for vejledning for at give dig den nødvendige faglige sparring og løbende feedback.

Forberedelse og studieformer

Et fuldtidsstudium kræver, at du er god til at strukturere din hverdag og får afsat den fornødne tid til at forberede dig til undervisningen. Du vil typisk skulle læse det relevante pensum fra gang til gang og afsætte tid til at diskutere de læste tekster i din studiegruppe. Derudover kan det være, du skal forberede oplæg til undervisningen eller udfærdige skriftlige øvelser og opgaver undervejs i semesteret.

Fakultetet sørger for, at du ved starten på uddannelsen bliver sat sammen med nogle af dine medstuderende i en studiegruppe. Studiegruppen er vigtig både i den daglige forberedelse, til undervisningen, og når du skal læse til eksamen. 

Litteratur og undervisningssprog

Al undervisning på bacheloruddannelsen foregår på dansk, men du skal være forberedt på at læse rigtig mange akademiske tekster på engelsk og i nogle tilfælde også på tysk eller på et af de andre nordiske sprog.

Undervejs i studiet lærer du desuden at læse kildetekster på græsk, latin og hebraisk. Det kræver en god arbejdsindsats, men der er masser af hjælp og vejledning at få fra medstuderende og undervisere.

Eksamensformer

På bacheloruddannelsen er der tre hovedtyper af eksaminer: mundtlige prøver, skriftlige prøver og prøver der aflægges via afløsning. En afløsningsprøve vil sige, at man kan opfylde en række krav – typisk om aktivt fremmøde og om at skrive en række mindre opgaver i løbet af semesteret - i stedet for at gå til eksamen ved semestrets slutning.

Opbygning

Den teologiske bacheloruddannelse er normeret til tre år. Dertil kommer et års SU-berettiget undervisning i latin og græsk, hvis du ikke har disse fag i forvejen. Sprogundervisningen er integreret i uddannelsen.

I løbet af bacheloruddannelsen gives de studerende en indføring i de teologiske hoveddiscipliner: Det Gamle Testamentes Eksegese (fortolkning), Det Nye Testamentes Eksegese, Kirke- og Teologihistorie, Dogmatik (troslære) med økumenisk (mellemkirkelig) Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teologi.

Ved siden af de obligatoriske fag har du på bacheloruddannelsen mulighed for at studere et selvvalgt teologisk relevant emne, enten på fakultetet eller på et andet fakultet eller universitet.

1. år 1. semester
2. semester

Latin 1

Latin 2
Bibelkundskab Kirke- og Teologihistorie 1
Almen Filosofi Etik og Religionsfilosofi 1

2. år

3. semester 4. semester
Græsk 1 Græsk 2
Dogmatik med Økumenisk Teologi 1 Kirke- og Teologihistorie 2
Etik og Religionsfilosofi 2 Hebraisk 1
3. år 5. semester 6. semester
Kirke- og Teologihistorie 3 Det Nye Testamentes Eksegese 2
Det Nye Testamentes Eksegese 1 Dogmatik med Økumenisk Teologi 2
Hebraisk 2 Det Gamle Testamentes Eksegese 1
4. år 7. semester 8. semester
Praktisk Teologi BA-projekt
Det Nye Testamentes Eksegese 3 Valgfag
Det Gamle Testamentes Eksegese 2

Bemærk at opbygningen ser lidt anderledes ud, hvis man har haft latin eller græsk i forvejen. Se modellerne i studieordningen for teologi