Karrieremuligheder

På uddannelsen i tysk sprog og kultur opnår du fuld beherskelse af det tyske sprog, et stort og varieret ordforråd, korrekt udtale og grammatik. De færdigheder ruster dig til undervisning, oversættelse, jobs i forlagsbranchen, det private erhvervsliv eller det offentlige.

Du får en dybdegående forståelse af kultur og samfundsforhold i tysksprogede lande. Det kan bruges inden for jobområder som turisme, kulturel udveksling og formidling.

Endelig vil din viden om tysktalende landes historie og samfundsforhold gøre dig i stand at arbejde tværkulturelt og internationalt.