Forskning i tysk sprog og kultur

Forskningsområdet omfatter tysksproget litteratur, lingvistik, fremmedsprogstilegnelse, historie, kultur, tænkning og samfundsforhold i de tysktalende lande (med hovedvægt på Tyskland). 

I den sproglige afdeling er der fokus på både kontrastive emner, som sammenligner dansk og tysk sprog, og på almen sproggermanistik. Af specifikke aktuelle forskningsområder blandt andet politisk kommunikation, dansk-tyske stereotyper, tysk i dansk, sprogkontaktforskning, grammatikskrivning, leksikografi, fraseologi, navneforskning, interkulturel kommunikation, samt berøringspunkter mellem sprog og samfund.

Inden for området tysk historie bliver der aktuelt arbejdet med nyere og nyeste tysk og europæisk kulturhistorie – især med afsæt i alternative kulturer i Tyskland og Danmark, ”1968” i Tyskland og Europa, de intellektuelles rolle og endelig populære gensidige opfattelser af danskere og tyskere efter 1945 som del af en transnational, bilateral dansk-tysk kulturhistorie.

I litteraturafdelingen beskæftiger forskerne sig bl.a. med både ældre og nyere forfatterskaber såvel som filosoffer og teoretikere, men også med grundlæggende metodiske spørgsmål og tilgange, f.eks. forholdet mellem litteratur og filosofi, litteratur og fænomenologi, litteratur og naturvidenskab. Aktuelle temaer er litteraturens rolle i national identitetsdannelse og som formidler af krigserfaringer, dansk-tyske litterære vekselvirkninger og transnational litteratur, litteraturgeografi og stedsteori, økokritik, holocaust- og DDR-litteratur.