Adgangskrav og optagelse

Optagelsen til Urban landskabsingeniør foregår på Zealand –Sjællands Erhvervsakademi. Vil du søge om optagelse på Urban landskabsingeniør (professionsbachelor), skal du opfylde følgende adgangskrav: 

Adgangskrav i kvote 1 

Du skal ikke opfylde Københavns Universitets karakterkrav på mindst 6,0 for at søge i kvote 1 på Urban landskabsingeniør (professionsbachelor).

Adgangskrav i kvote 2

 • Én af følgende eksamener:
  • Gymnasial, adgangsgivende eksamen (STX, HF, HTX, HHX, EUX) eller en udenlandsk eksamen på samme niveau
  • Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør eller anden adgangsgivende eksamen til ingeniøruddannelse
  • Anlægsgartner (trin 2)
  • Gartner (trin 2)
  • Greenkeeper
  • Landbrugsuddannelsen (med specialer)
  • Produktionsgartner (trin 2)
  • Skov- og naturtekniker (trin 2)
  • Væksthusgartner (trin 2)
 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B
 • Bioteknologi A eller Biologi B eller Kemi B

Du skal ikke deltage i Københavns Universitets Kvote 2-prøve og interview for at blive optaget på Urban landskabsingeniør (professionsbachelor). Du skal derimod skrive en motiveret ansøgning og uploade den sammen med dine eksamenspapirer.

Når du søger om optagelse

 

 

 • kvote 1: 5. juli kl. 12
 • kvote 2: 15. marts kl. 12

 

Måske har du brug for at supplere din gymnasiale uddannelse med særlige fag eller niveauer. Det er der gode muligheder for på VUC-centre landet over.

På Urban landskabsingeniør er det muligt at supplere med ekstra gymnasiale kurser, som du mangler, frem til studiestart (uge 36).

 

 

 

 

Hvis du har brug for at supplere din erhvervsuddannelse, kan du søge om optagelse det adgangsgivende ingeniørkursus på Skovskolen, som er målrettet dig, der søger ind på en af Skovskolens grønne ingeniøruddannelser.
Se mere om adgangskursus

 

Hvis du har en uddannelse som Jordbrugsteknolog med linjen Landskab og Anlæg, og du ønsker at uddanne dig videre inden for det grønne område, kan du få op til to års merit på uddannelsen til Urban landskabsingeniør. På den måde kan du gennemføre uddannelsen på halv tid.

Hvis du har en uddannelse som Miljøteknolog eller jJordbrugsteknolog med linjen Natur og Miljø, har du efter optag på studiet mulighed for at ansøge om op til et års merit.

Når du er optaget på uddannelsen, vil du blive indkaldt til et møde inden studiestart, hvor din studievejleder vil præsentere dig for dine muligheder i forbindelse med uddannelsen.

 


Logoer for zealand, Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet
Urban landskabsingeniør udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.