Studerende på urban landskabsingeniør

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de studiespørgsmål, vi tit får.  

 

På uddannelsen til urban landskabsingeniør har du meget konfrontationsundervisning ift. andre studier. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Vi er meget ofte ude og på ekskursioner for at se på grønne løsninger i byer og parker.

Som urban landskabsingeniør får du brug for gummistøvler og tøj, du kan være ude i. Kom med til undervisning her hos Jane:

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Du har cirka halvanden undervisningsfri dag om ugen. De går for det meste med læsning og gruppearbejde. Urban landskabsingeniør er et fuldtidsstudium, og med det hele kan ugerne godt snige sig op på 45 timer.

Faget Jura bliver streamet, så du kan følge undervisningen hjemmefra, når det passer ind i dine planer. Mange synes også streamingen gør det nemt at læse op til eksamen.

 

 

Hvad er egentlig forskellen på en landskabsarkitekt og en urban landskabsingeniør? Uddannelsen som urban landskabsingeniør giver dig teknisk og praktisk ingeniørviden om især planter og belægninger til urbane grønne løsninger. Som urban landskabsingeniør lærer du at tænke drift og konstruktioner som en naturlig del af arbejdet med projektering, planlægning og ledelse af urbane rum i såvel offentlige som private virksomheder, for eksempel kommuner, entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og tegnestuer.

Hvor landskabsarkitekten har fokus på planlægning, design og udvikling af urbane rum, er den urbane landskabsingeniør dén, der gransker, beregner og udvikler de løsninger og detaljer, som er med til at skabe projektets helhed. Den urbane landskabsingeniør har kendskab til det juridiske og driftsøkonomiske aspekt i et projekt. Gennem dit valg af specialisering i urbane beplantninger eller klimatilpasning og grøn teknologi har du en dybere forståelse for de emner.

Som urban landskabsingeniør er du ofte bindeleddet mellem landskabsarkitekternes idéer og anlægsgartnernes praktiske spørgsmål, hvor du har vidensressourcerne til at besvare problemstillingerne. Du er med til at finde planter og materialer og skabe løsninger, så landskabsarkitektens visioner kan blive udført i praksis.

 

 

Urban landskabsingeniør holder til på Skovskolen i Nødebo. Vi er også ofte på ekskursioner i København og rundt om i landet.

Skovskolen i Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Se mere om Skovskolens fede studiemiljø her

 

 

Uddannelsen til urban landskabsingeniør holder til på Skovskolen i Nødebo nord for København. Al vores undervisning er lagt efter den offentlige transport, så det passer perfekt med bussen. Der er S-tog direkte til Hillerød station og bussen derfra til Skovskolen tager 18 minutter. Mange studerende vælger at have en cykel i Hillerød og tage de fine 8 kilometer gennem skoven.

Vi har rigtig mange studerende fra København, så du bliver ikke alene om at tage turen. Tit er det nemt at arrangere samkørsel med andre fra København og deles om benzinen. En del dage har I undervisning i København, når vi er på ekskursioner.
Busstoppestedet på Skovskolen i Nødebo

 

 

Studiemiljøet er mega fedt! Vi giver ordet til vores studerende:

 

Hvert år arrangerer Skovskolens studerende Løvfaldsfest og Løvspringsfest. Og holder julemarked, hvor overskuddet går til årets studieture. Her kan du se vores blokhusbygning Flækken, hvor vi holder torsdagsbar og fester: Flækken - de studerendes bar på Skovskolen

 

 

Ja! Praktikken er obligatorisk og en meget vigtig del af uddannelsen. Det er typisk i løbet af praktikken, du for alvor opdager, hvor meget, du har lært.

Du kan enten vælge at tage din praktik samlet fra uge 36 til uge 15 på tredje studieår. Eller du kan dele den op i to med praktik fra uge 36-4 på tredje studieår og uge 6-25 på fjerde studieår.

Der er meget stor efterspørgsel efter at få urbane landskabsingeniører i praktik. Hvert år holder vi praktikværtaften på Skovskolen, hvor omkring 130 praktikværter fra de grønne erhverv kommer for at finde deres kommende praktikant.
Se mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside, hvor du også kan se, hvem der søger

 

 

Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse som urban landskabsingeniør.

Vi har studerende, der har været i Tyskland, Spanien, Grønland, Sverige, Island, Forenede Arabiske Emirater, Finland og USA (Hawaii og New York).
Se meget mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside

 

 

Urban landskabsingeniør er et fuldtidsstudie. Det kan godt lade sig gøre at have et studiejob ved siden af, men det er hårdt.

Arbejdstiden med studiet er tit over 37 timer, og især det første halve år, hvor du er ved at falde til som studerende, kan det være svært også at passe studiejob.

 

 

Det er forskelligt fra fag til fag, hvor meget gruppearbejde der er. Men regn med, at du kommer til at arbejde i grupper.

Gruppearbejde på Skovskolen

Vi prioriterer gruppearbejde, fordi det klæder jer rigtig godt på til at arbejde i teams på arbejdsmarkedet. Gruppearbejde giver et godt samspil med dine medstuderende – I spiller hinanden bedre, når I deler erfaringer og faglighed. Grupperne er også gode for studiemiljøet – du udvider dit netværk og lærer flere at kende end lige dem, du er tættest på.

 

 

På dine allerførste kurser møder du det grønne erhverv og finder ud af, hvem der arbejder her og hvordan.

Det er på første år, at du får din grundlæggende viden om jord, vand og planter. Og du bliver klædt godt på til hvad det vil sige at være studerende – hvordan du får gode vaner og kommer trygt i gang.
Se hvilke fag du får på uddannelsen her

 

 

Vores undervisning foregår i blokstruktur. Det betyder, at studieåret er opdelt i fire blokke, som hver varer ca. 9 uger. De fleste kurser varer en blok, men nogle løber også over to blokke.

Blok 1 og 2 ligger i efteråret fra september til slutningen af januar, mens blok 3 og 4 ligger i foråret fra februar og frem til juni. I studiekalenderen kan du se, hvornår blokkene ligger. Der er typisk undervisning i de første otte uger af en blok, mens de sidste to uger er eksamens- og mellemuge.

Mellemugen er skema- og undervisningsfri. Hvis du dumper et kursus, er det som regel i mellemugen, du skal til reeksamen. Blokstrukturen betyder, at når du har et kursus i en blok, så der er kort tid fra kurset starter, til du skal til eksamen. Det er derfor vigtigt, at du kommer godt i gang med dine kurser fra starten og får opbygget en god studieteknik. Du kan også have kurser, der strækker sig over to blokke - så er der ca. et halvt år fra start til eksamen.

 

 

Gennemsnitsalderen var 28 år sidste år. Vi har både studerende, som kommer direkte fra gymnasiet, og studerende, som har mere erfaring bag sig. Det giver en rigtig god synergi i gruppearbejdet.

 

 

Du må rigtig gerne besøge os – men pas på: Der er stor risiko for, at du forelsker dig i stedet! Vi har nemlig et superfedt grønt undervisningsmiljø midt mellem Grib Skov og Esrum Sø.

Du er velkommen forbi når som helst. Du kan for eksempel blive studerende for en dag og mødes med en af de nuværende studerende på uddannelsen. Eller du kan komme i tre dages studiepraktik i uge 43. Skovskolen har også Åbent Hus, Naturens Dag, outdoorfestival og andre events, der er åbne.

Kontakt Skovskolens studievejledning på studievejledning_administration@ign.ku.dk og lav en aftale!

 

 

Der er god efterspørgsel efter urbane landskabsingeniører i de grønne erhverv. Du har gode muligheder for at tone uddannelsen i den retning, hvor du har dine interesser. Det gør du, når du vælger din specialisering og dit praktiksted.

I det private kan du for eksempel arbejde i anlægsgartnervirksomheder, på tegnestuer eller rådgivende ingeniørfirmaer. I det offentlige er regionerne og kommunerne grønne afdelinger typiske arbejdspladser. Du kan også komme til at arbejde med kirkegårdsledelse eller i statslige styrelser og virksomheder.
Mød fire urbane landskabsingeniører i job her

 

 

Din startløn som urban landskabsingeniør afhænger af hvor i branchen, du bliver ansat. Lønnen starter typisk mellem 25.000 og 35.000 kr. Det bedste sted at spørge, er i fagforeningen DSL, hvor urban landskabsingeniører typisk organiserer sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 logoer af Zealand, Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet

Urban landskabsingeniør udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.