Undervisning og opbygning

Studerende på ekskursion

Vi holder til på Skovskolen i Nødebo – et dejligt sted nord for Hillerød lige mellem Grib Skov og Esrum Sø. Her kommer du tæt på dine undervisere. Det giver god læring og et trygt undervisningsmiljø.

Som studerende kommer du også tæt på professionelle i det grønne erhverv. Både når vi har gæsteundervisere, men også når du kommer i praktik og i projektsamarbejder med virksomheder i den grønne branche.

En blok er normeret til 15 ECTS og varer 9 uger.

*Muligheder i blok 4 på tredje år

 • Du kan deltage i et eller flere af disse kurser:
  Bearbejdelse af dronedata 2,5 ECTS
  Bynatur 7,5 ECTS
  GIS, database og SQL-analyser 2,5 ECTS
  GIS-analyser 5 ECTS
 • Du kan deltage i godkendte kurser på andre universiteter i Danmark eller i udlandet
 • Du kan forlænge din praktikperiode ved at skrive et virksomhedsprojekt i din praktikvirksomhed
 • Du kan skrive en eller flere pointopgaver.

*Muligheder i blok 2 på fjerde år

Øvrige valgkurser uden for ugestruktur

Sommerkurser

I sommerperioderne har du mulighed for at følge kurser udover dit normale studieforløb (blok 5) : 

3 logoer af Zealand, Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet

Urban landskabsingeniør udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.