Urban landskabsingeniør (professionsbachelor)

Hvis du interesserer dig for parkforvaltning, byens natur og udvikling af rekreative områder, så er der gode karrieremuligheder som urban landskabsingeniør.

Som urban landskabsingeniør lærer du at designe, anlægge og forvalte byens grønne områder - parker, sportsanlæg, grønne tage og klimaløsninger. Uddannelsen giver dig en erhvervsrettet og praksisorienteret profil med muligheder for jobs fx som leder i en offentlig eller privat virksomhed eller som selvstændig.