Studiestart på veterinærmedicin

Hvis du vælger at søge optagelse på farmaci og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Dine første dage på uddannelsen 23. og 30. august

De første dage på uddannelsen er introdagene. Den første dag, rusbureau, ligger d. 23. august. Og den næste introdag, campusdag, ligger dagen efter du kommer hjem fra rustur, d. 30. august.

På introdagene introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Introdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under introdagene og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, rusvejlederne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Når undervisningen begynder får du og dit hold en tutor, som er en ældre studerende der vil hjælpe med spørgsmål og støtte til studielivet.

Du får mere information og tilmelder dig introdagene på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Rustur 25. august - 29. august

Rusvejlederne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur, også kaldet rusturen. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På rusturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du tilmelder dig rusturen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning starter 2. september

Du begynder din uddannelse med kurserne:

  • Veterinær etik og videnskabsteori
  • Veterinær zoologi
  • Veterinær kemi og biokemi

Læs mere om dine første kurser på uddannelsen her.

 

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne på KU’s intranet er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om din første tid på uddannelsen. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.