Fordi kultur både er shakes og Shakespeare

Hvad kan man bruge litteratur til?

Nogle bruger den til at gøre os sundere, fx i behandlingen af psykiske lidelser. Andre bruger litteraturen politisk, hvor man forsøger at udlede et kritisk potentiale af den. Men der findes også dem, som er optagede af den dannelsefunktion, litteraturen kan have, når den ikke skal gøre nytte i nogen bestemte sammenhænge, men ’bare’ kan få lov til at være litteratur.

Læs mere om uddannelserne