Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi), Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Du bliver taget i betragtning til optagelse, hvis du vurderes at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelsen med mindst 60 ECTS inden for fagområderne arkæologi, lingvistik, og oldtidshistorie med relevans for studiet ægyptologi. Herunder skal mindst 15 ECTS falde inden for et oldægyptisk sprog (herunder koptisk) og 15 ECTS indenfor oldægyptisk historie.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København.

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.