Undervisning og opbygning

På kandidatuddannelsen i ægyptologi kommer du til at arbejde mere dybdegående med analyser af den ægyptiske kultur ved hjælp af skriftlige og materielle kilder i form af f.eks. templer, grave, huse og byer.

For at videreudvikle dine kompetencer til kildearbejdet, vil du i højere grad beskæftige dig med det ægyptiske sprog, herunder især grammatik og oversættelse.

Du får et sikkert kendskab til det faraoniske Ægyptens kultur og historie, og du får i nogen grad mulighed for selv at vælge emner inden for den del af den oldægyptiske civilisation, du finder interessant.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen er bygget op af fagelementer og afsluttes med et speciale. Uddannelsen strukturerede forløb fremgår af nedenstående oversigt.  

*Bemærk: studerende kan på første og andet semester vælge at erstatte op til to af fagelementerne nyægyptisk , hieratisk og/eller demotisk med "Specialiseret emne for ægyptologi" og/eller "Projektorienteret forløb".

1. år 1. semester
2. semester
*Nyægyptisk (15 ECTS)

*Demotisk (15 ECTS)

*Hieratisk (15 ECTS)

Dokumentlære (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

Speciale (30 ECTS)