Adgangskrav - Kandidat i agronomi – Københavns Universitet

Agronomi > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i agronomi. 

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav.

  • Naturressourcer fra Københavns Universitet med specialisering i plantevidenskab (retskravsbachelor optages altid*)
  • Naturressourcer fra Københavns Universitet
  • Naturressourcer, Agronomi, Hortikultur, Agrobiologi eller Miljøvidenskab fra et dansk, nordisk eller internationalt universitet.
  • Agronomi- og miljøforvaltning fra danske erhvervsakademier

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en bachelorgrad i biologi, geografi og geoinformatik, biologi-bioteknologi eller lignende fra Københavns Universitet, samt ansøgere med en relateret bachelorgrad fra et andet dansk, nordisk eller internationalt universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder min. 2 af de følgende 3 elementer:

  • Biologi, plantevidenskab eller økologi (min. 7,5 ECTS point)
  • Naturressourcer (jord, vand, klima) (min. 7,5 ECTS point)
  • Økonomi eller regulering (min. 7,5 ECTS point)

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.
 
Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

  • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
  • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du sprogkravet. Læs mere om sprogkravet her.