Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Agronomi > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme nuveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Ansøgning og optagelsestal

Antal pladser på uddannelsen: 60

Antal ansøgere i:

  • 2017: 121

Blev alle kvalificerede ansøgere tilbudt optagelse?

  • 2017: Ja

 

ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Der er plads til i alt 60 studerende pr. årgang på denne uddannelse.

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med specialisering i plantevidenskab fra Københavns Universitet, der ansøger om optagelse på kandidaten i direkte forlængelse af deres bachelorgrad (retskravsbachelor)
  2. ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab, naturforvaltning eller miljøøkonomi fra Københavns Universitet.
  3. ansøgere med en bachelorgrad inden for området naturressourcer, eller en bachelorgrad i relaterede områder
  4. andre ansøgere

Øvrige ansøgere med relevante bacheloruddannelser vil blive optaget på baggrund af en evaluering af deres akademiske kvalifikationer.Det totale antal ECTS point indenfor matematik og statistik.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Akademiske kvalifikationer samt uddannelsens relevans, dvs. antallet af ECTS opnået inden for de tre områder: biologi, plantevidenskab eller økologi, naturressourcer og økonomi eller regulering.