Faglig profil og job - Kandidat i agronomi – Københavns Universitet

Agronomi > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Som kandidat i agronomi er du i stand til at identificere, beskrive og analysere problemstillinger forbundet med bæredygtig brug af planter og andre naturressourcer. Du kan vælge mellem tre specialiseringer på uddannelsen.

Vælger du specialiseringen i Plantevidenskab bliver du højt kvalificeret inden for fysiologiske og molekylære metoder til at forbedre plantekvalitet, og i forståelsen af plantevækstfaktorer og interaktioner mellem planter og andre organismer, fx sygdomme.

Vælger du specialiseringen i Produktion og Miljø får du stærke kompetencer inden for planteproduktionssystemer, dyrkningsmetoder, både i marken og i intensive kulturer, samt inden for miljø- og naturhensyn i jordbruget.

I begge specialiseringer får du kompetencer i:

 • at arbejde professionelt, selvstændigt og med høj personlig integritet i komplekse sammenhænge, både som enkeltperson, i grupper og i tværfaglige og interkulturelle miljøer.
 • at planlægge og gennemføre forskning, herunder problemidentifikation, formulering af forskningsspørgsmål, valg af metode, dataanalyse og –fortolkning og kritisk diskussion af resultaterne.
 • at bruge videnskabelig viden selvstændigt, kreativt og stringent i professionelle sammenhænge.
 • at strukturere din egen professionelle udvikling.

Læs mere om specialiseringerne og se den enkelte specialiserings opbygning på siderne for de to pecialiseringer.

Jobmuligheder 

De to specialiseringer på agronomi-uddannelsen giver et voksende udbud af job inden for en række arbejdsområder:

 • Rådgiver inden for land- eller havebrug i den offentlige eller private sektor, i den
  finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer.
 • Administration og forvaltning inden for jordbrug, fødevarer, miljø og natur i kommuner, regioner, ministerier og styrelser, i Danmark og internationalt.
 • Planteforædling, forskning og produktudvikling i private firmaer eller på
  universiteter.
 • Salg og marketing af fødevarer, foder, frø, prydplanter eller gødning og
  pesticider.
 • Organisationer og institutioner med relation til jordbrug og miljø, global fødevareproduktion, forarbejdning eller forbrug (fx Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening eller FN-organisationen FAO).
 • Undervisning, formidling, kommunikation.
 • Egen virksomhed.