Specialiseringer i agronomi – Københavns Universitet

Agronomi > Specialiseringer

Specialiseringer i agronomi

På kandidatuddannelsen i agronomi vælger du mellem to forskellige specialiseringer:

  • Specialisering i plantevidenskab 
    Specialiseringen i plantevidenskab har fokus på enkeltplanter og planteprodukter, planternes gener og egenskaber, genetiske ressourcer, kvalitetsparametre samt planters biologi efter høst. 

Fælles for de to specialiseringer er, at du kan vælge kurser inden for ukrudtsbekæmpelse, biologisk kontrol af skadedyr og sygdomme, plantenæringsstoffer, jordfrugtbarhed og frø, grønne teknologier og økonomi. Metoder som livscyklusanalyse eller bioteknologi kan også inkluderes, og du kan vælge kurser i emner som statistik, projektledelse, innovation, kommunikation og formidling.