Undervisning og opbygning - Kandidat i agronomi – Københavns Universitet

Agronomi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i agronomi består af obligatoriske kurser afhængig af din specialisering, begrænset valgfrie og valgfrie kurser samt et speciale. I løbet af de to år kan du lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med en virksomhed eller en organisation, eller du kan bruge de mange muligheder for at læse i udlandet.

På kandidatuddannelsen i agronomi vælger du mellem to forskellige specialiseringer. Klik på specialiseringerne for at læse mere om deres indhold og opbygning:

Undervisning

Vi lægger stor vægt på kvalitet i undervisningen med høj studenteraktivitet, og vi har en lang tradition for tæt kontakt mellem studerende, undervisere og forskningsgrupper. I de fleste kurser foregår undervisningen som en blanding af forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Du arbejder med fagets problemstillinger både teoretisk og i praksis og får på den måde rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

I begge specialiseringer starter du med et obligatorisk kursus som følges af alle studerende på specialiseringen. I en typisk uge vil du have tre hele dage med undervisning og to dage til individuel læsetid.