Hvis du har problemer tæt på ansøgningsfristen...


Ansøgning til kandidatuddannelser i den digitale ansøgningsportal har faste ansøgningsfrister, og erfaringen viser at en meget stor procentdel af ansøgere indsender deres ansøgning meget tæt på deres ansøgningsfrist.

Af denne grund vil der lige før en frist typisk være meget pres på systemet rent teknisk, og ligeledes meget pres på de mails og telefonlinjer der skal hjælpe med ansøgningsprocessen. Det kan altså være svært at få hjælp når det brænder på, hvis det er i sidste øjeblik.

Hvis du står i den situation at du skal indsende en ansøgning, og du er tæt på ansøgningsfristen og der opstår et problem, som du ikke kan få hjælp til med det samme, så følg følgende to principper i denne rækkefølge.

1: Indsend ansøgningen inden fristen, selvom den ikke er færdig eller korrekt.

Det vigtigste ved din ansøgning er, at vi har modtaget den. Hvis vi har modtaget ansøgningen, ved vi at du har søgt inden fristen, og vi kan efterfølgende give dig mulighed for at tilføje ekstra information og bilag senere. Vi kan ikke give dig denne mulighed hvis du ikke har indsendt en ansøgning.

Din første prioritet skal altså være at sende ansøgningen ind. Hvad ansøgningen indeholder, ud over at det er til den rigtige uddannelse, er en sekundær prioritet.  

Hvis du af tekniske årsager slet ikke får mulighed for at indsende ansøgningen, så gå videre til princip 2.

2: Hvis du ikke kan indsende ansøgningen, så send en e-mail inden fristen og forklar problemet.

Hvis du af en eller anden teknisk årsag ikke kan indsende din ansøgning inden fristen, så er det vigtigt at skrive en e-mail til det fakultet du vil søge ind på inden fristen udløber, og forklare følgende.

  • Hvilken uddannelse du vil søge ind på.
  • Hvem du er og hvilket universitet din adgangsgivende uddannelse er fra.
  • Hvad årsagen er til at du ikke kan søge ind inden fristen, inkl. minimum ét skærmbillede der dokumenterer dit problem og som viser dato og klokkeslæt.
    (læs evt. her om hvordan man tager et skærmbillede)

Fakulteterne kan kontaktes på følgende mailadresser.

Hvis du ikke ved hvilket fakultet din uddannelse tilhører, så skriv til lars.stroebaek@adm.ku.dk.