Tidligere optaget – Københavns Universitet

Tidligere optaget på en videregående uddannelse

Hvis du har været optaget på en kandidatuddannelse, skal du undersøge, om du skal søge om indskrivning eller optagelse. Har du eksamener, der svarer til minimum 1. studieår, skal du sandsynligvis søge om indskrivning.  

Søg merit for tidligere uddannelse

Bemærk, du har pligt til at søge om merit for de fag eller kurser, du eventuelt har bestået på en tidligere uafsluttet videregående uddannelse på samme niveau, uanset om du søger om indskrivning på en uddannelse eller om optagelse.

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelser

Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt ikke blive optaget på en ny kandidatuddannelse. Læs mere om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse og se undtagelser fra reglen.

Se de forskellige former for indskrivning:

Genindskrivning

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse på Københavns Universitet eller et andet dansk universitet.

Har du tidligere været optaget på samme uddannelse på Københavns Universitet, og har du bestået 1. studieår (på gældende studieordning), kan du søge om genindskrivning ved det fakultet, hvor uddannelsen er placeret. 

Der skal være ledige pladser på uddannelsen, for at du kan blive genindskrevet.
Vær opmærksom på, at du senest skal være udmeldt af uddannelsen 1. april for at kunne søge om indskrivning og starte igen 1. september samme år.

Hvis universitetet har udmeldt dig af uddannelsen, eller du er blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Københavns Universitet kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Når du søger om genindskrivning, søger du om at fortsætte på uddannelsen fra, hvor du var nået til, sidst du var indskrevet. Tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg, vil derfor stadig være gældende, ligesom de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil være det.

Bemærk: Ved skift i studieordningen kan du dog lide tab af ECTS. Kontakt studievejledningerne hvis du har spørgsmål.

Studieskift

Hvis du er optaget på en anden uddannelse, hvor du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse.

Du kan søge om studieskift, hvis du er studerende på en anden videregående uddannelse, og du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse. Du søger om studieskift ved det fakultet, som den nye uddannelse hører under. 

Du kan søge om studieskifte til kandidatuddannelser, hvis: 

  • du har bestået eller består fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse.
  • du opfylder de specifikke adgangskrav
  • der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.

Det fakultet, som uddannelsen hører under, foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. Vær opmærksom på, at dit ansøgningsgrundlag kan blive afvist som adgangsgivende, hvis vi vurderer, at det er forældet.

Overflytning til KU

Hvis du er optaget på samme uddannelse på et andet universitet.

Du kan søge om overflytning, hvis du er studerende på en anden videregående uddannelse, og du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse. Du søger om overflytning ved det fakultet, som den ønskede uddannelse hører under.

Du kan søge om overflytning, hvis: 

  • du opfylder de specifikke adgangskrav
  • der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.

Det fakultet, som uddannelsen hører under, foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. Vær opmærksom på, at dit ansøgningsgrundlag kan blive afvist som adgangsgivende, hvis vi vurderer, at det er forældet.

Optagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse.

Har du bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse, skal du søge om optagelse. Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, skal du senest være udmeldt af uddannelsen 1. april, for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen med start 1. september samme år.

Har universitetet udmeldt dig af uddannelsen, eller er du blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Vi kan dispensere, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, vil tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg stadig være gældende, ligesom de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil være det.

Kontakt vejledningerne på fakulteterne

Hvis du er i tvivl, om du skal søge om genindskrivning, studieskift, overflytning eller optagelse, kan du kontakte vejledningerne på fakulteterne. De kan også hjælpe med dine spørgsmål om dokumentation i forbindelse med ovenstående.