Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse

Har du allerede afsluttet en uddannelse?

Har du en gennemført en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke søge om optagelse på en ny heltidsuddannelse.