Sundhedsantropologi

Ud over forandringer og udfordringer i dagligdagen kan sygdomsepisoder eller diagnoser også udløse personlige og familiære kriser. I kraft af den etnografiske metodes fokus på menneskelige relationer, selvforståelser og meningsskabelse har antropologien vist sig at have særlige styrker i undersøgelser af, hvordan individer, familier og andre fællesskaber forstår, håndterer og behandler sygdomme og stræber efter et sundt liv.

Sundhedsantropologien ser særligt på, hvordan menneskers bestræbelser på at sikre sundhed og behandle sygdom formes og betinges af lokale, nationale og internationale institutioner og politiske processer, og hvordan uligheder i sundhed derigennem skabes, opretholdes eller udfordres.

Et andet væsentligt fokus er anvendelsen af nye biomedicinske teknologier som ofte rejser vanskelige medicinske, moralske og samfundsøkonomiske spørgsmål. Således er sundhedsantropologien gennem de seneste årtier blevet et veletableret og internationalt anerkendt fagområde inden for antropologien samtidig med, at det er forblevet et centralt udgangspunkt for udforskningen af samfund og kulturer i almenhed.

Kurser under specialiseringslinjen i sundhedsantropologi kan f.eks. være

  • Medical Anthropology, Introductory Course

Medical Anthropology, Advanced Course: Violence and Global Health: Anthropological Perspectives