Forskning på faget

Forskningsområdet er koncentreret om analyser og bearbejdelser af tekster og problemstillinger. Som eksempler kan nævnes to projekter:

I det internationale forskningsprojekt "The Old Assyrian text Project" arbejder en række forskere fra København, Leiden, Paris og Mainz på at bearbejde og udgive omfattende assyriske købmandsarkiver fra det centrale Tyrkiet 2000 f.v.t.

Et andet projekt er det nyligt grundlagte Center for Canon and Identity Formation, som gennem et samarbejde med faget Ægyptologi undersøger forskellige aspekter af menneskets intellektuelle historie.