Supplering

Når Københavns Universitet bedømmer, om du opfylder adgangskravet til kandidatuddannelsen i audiologopædi, sker det ud fra en vurdering af eksaminerne fra din bacheloruddannelse. Hvis du efter afslutningen af din bacheloruddannelse har gennemført yderligere uddannelse eller kurser i Danmark eller udlandet, må vi ikke inddrage det i bedømmelsen.

Supplering af dit adgangsgrundlag er dog muligt for følgende ansøgere og må omfatte max 15 ECTS:

  •  Ansøgere med en bacheloruddannelse i audiologopædi fra Syddansk Universitet

Har du en bacheloruddannelse i audiologopædi fra Syddansk Universitet, kan du blive betinget optaget på kandidatuddannelsen i audiologopædi under forudsætning af, at du deltager i og består et suppleringsforløb på 15 ECTS-point parallelt med første studieår på kandidatuddannelsen. Suppleringsforløbet skal være afsluttet inden for et år efter din betingede optagelse.

Bliver du optaget på betingelse af supplering, skal du selv betale for kurserne, da suppleringsforløbet er underlagt deltidsbekendtgørelsen. Se de gældende priser hos Åbent Universitet

Suppleringsforløbet består af følgende kursus fra bacheloruddannelsen i audiologopædi:

  • Læsning 1 (15 ECTS)

Læs mere om ansøgningsproceduren her