Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen i bæredygtig skov- og naturforvaltning.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

  • Biologi, geografi og geoinformatik eller naturressourcer fra Københavns Universitet
  • Biologi, geografi eller agrobiologi fra Aarhus Universitet
  • Biologi eller geografi fra Aalborg Universitet
  • Biologi, TekSam-Miljøplanlægning, naturvidenskabelig bachelor samt den internationale bachelor i naturvidenskab fra Roskilde Universitet
  • Biologi fra Syddansk Universitet
  • Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor) eller have- og parkingeniør (professionsbachelor) ved Københavns Universitet
  • Andre bachelor grader inden for områderne skovbrug, jordbrug, biologi, geografi fra andre danske eller internationale universiteter.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, vil vi vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at vi vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelsens faglige indhold.

Det natur- og biovidenskabelige fakultet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du engelsk sprogkrav. Har du en bacheloruddannelse fra udlandet, skal du dokumentere et engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.