Faglig profil og job

I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig inden for skov- og naturforvaltning ved de stærkeste fagmiljøer i Europa. Du oparbejder samtidig et netværk både i Danmark og internationalt, som kan hjælpe dig i din videre karriere. 

Uddannelsen giver dig viden og værktøjer inden for bl.a.:

 • skoves biologi, jordbund og økologiske kredsløb.
 • klima- og miljøeffekter af skov- og naturforvaltning.
 • økonomi, ledelse og de regler og love, der styrer vores brug af skov og natur.
 • strategisk og holistisk ledelse, planlægning og forvaltning.
 • hvordan man tager ansvar og omsætter idéer og visioner til handling.
 • hvordan man samarbejder og forhandler for at løse konflikter.

Kompetencer

Når du er færdiguddannet er du i stand til at:

 • forvalte skov- og naturarealer på en måde, som bidrager til et bedre miljø og klima.
 • rådgive og lede virksomheder, der lever af produktion baseret på naturressourcer på en måde, som både giver økonomisk overskud og tager hensyn til miljøet.
 • bidrage til at man ved hjælp af lovgivning finder en bæredygtig balance mellem økologi, økonomi og verdenssamfundets behov for og krav til skov- og naturområder.

Jobmuligheder

Kandidater i bæredygtig skov og naturforvaltning bliver ansat i både den offentlige og private sektor og kan arbejde med skov, natur og miljø over hele verden. Du kan fx arbejde:

 • som fuldmægtig eller chef i et ministerium, fx Miljø- og Fødevareministeriet.
 • med natur og miljø i kommunerne.
 • som natur- og miljøchef i kommunerne.
 • med at lede og gennemføre naturgenopretningsprojekter.
 • som naturvejleder eller anden formidling på naturområdet.
 • med bæredygtig ledelse og projektledelse i private firmaer, fx inden for corporate social responsibility & sustainability (CSRS).
 • som projektleder i rådgivende konsulentfirmaer.
 • som skovrider eller forstfuldmægtig på privat- eller statsskovdistrikt.
 • som skovbrugsrådgiver på private skovejendomme i ind- og udland.
 • inden for forskning og undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter.

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning