Undervisning og opbygning

Du vil blive undervist i form af forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, samt en del projektarbejde. Du kommer derfor til at arbejde både selvstændigt og i projektgrupper. Samtidig er ekskursioner og feltarbejde væsentlige elementer i uddannelsen.

Opbygning

Første år på uddannelsen læser du på Københavns Universitet. Her følger du obligatoriske og begrænset valgfrie kurser, som ruster dig til at gennemføre kurserne på specialiseringerne på andet år. På første år får du et solidt fundament indenfor bæredygtighedens tre hovedområder: økologiske, økonomiske og sociale udfordringer og muligheder.

Du læser derefter din specialisering på et af de fire partneruniversiteter i enten Italien, Sverige, Tyskland eller Wales. Du vælger, hvilken specialisering du vil læse på, før du starter på uddannelsen. Se beskrivelser af specialiseringerne nederst på siden.

Speciale

Du afslutter uddannelsen med et speciale. Du kan lave et projekt, som fx tager udgangspunkt i et konkret område, en virksomhed, en teori, eller en aktuel problemstilling.
 
Som færdiguddannet får du titlen cand.scient. i bæredygtig skov- og naturforvaltning tildelt af Københavns Universitet. Du opnår samtidig en grad fra det partneruniversitet i udlandet, hvor du har valgt at specialisere dig og gennemføre andet studieår.

Det første år af uddannelsen på Københavns Universitet ser sådan ud:

Specialiseringer på andet år: