Adgangskrav

BEMÆRK: Du kan ikke søge ind på denne uddannelse i studieåret 2022. Vi forventer at kunne åbne for ansøgninger igen i december 2022, med studiestart i september 2023.

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på Erasmus Mundus-kandidatuddannelsen i bæredygtig tropisk skovbrug.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse, der på forhånd opfylder adgangskravene, eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

  • Biologi, geografi og geoinformatik, naturressourcer, jordbrugsøkonomi eller økonomi fra Københavns Universitet
  • Biologi, agro-biologi eller økonomi fra Aarhus Universitet
  • Biologi eller geografi fra Aalborg Universitet
  • Biologi, TekSam-Miljøplanlægning, naturvidenskabelig bachelor samt den internationale bachelor i naturvidenskab fra Roskilde Universitet
  • Biologi fra Syddansk Universitet
  • Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor) eller have- og parkingeniør (professionsbachelor) ved Københavns Universitet
  • Andre bachelorgrader inden for områderne skovbrug, jordbrug, biologi, geografi eller økonomi fra andre danske eller internationale universiteter.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, vil vi vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at vi vurderer, om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelsens faglige indhold.

Det natur- og biovidenskabelige fakultet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du engelsk sprogkrav. Har du en bacheloruddannelse fra udlandet, skal du dokumentere et engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.

Ansøgere der vælger specialiseringen Environmental management and Policies for Tropical Forests, som involverer studier på AgroParisTech i Montpellier, Frankrig på andet studieår skal samtidig dokumentere fransk sprogkrav svarende til gymnasial C-niveau eller DELF - B2 niveau eller TEF>500.