Faglig profil og job

BEMÆRK: Du kan ikke søge ind på denne uddannelse i studieåret 2022. Vi forventer at kunne åbne for ansøgninger igen i oktober 2022, med studiestart i september 2023.

Bæredygtig forvaltning af tropiske skove betyder, at vi bevarer deres enorme artsdiversitet og oplagring af kulstof til gavn for klimaet. Vi sikrer også et flow af miljøgoder og produkter, som hele verden har gavn af, og som fattige mennesker i udviklingslande er dybt afhængige af i deres dagligdag.

Uddannelsen giver dig viden og værktøjer inden for bl.a.:

 • skoves biologi, jordbund og økologiske kredsløb.
 • økonomi, ledelse og de regler og love, der skaber incitamenterne for folks og virksomheders (lovlige såvel som ulovlige) brug af skov- og naturressourcer.
 • strategisk og holistisk ledelse, planlægning og forvaltning.
 • hvordan man tager ansvar og omsætter idéer og visioner til handling.
 • hvordan man samarbejder, forhandler og bringer forskellige fagligheder i spil for at løse komplekse problemer.

Kompetencer

Når du er færdiguddannet er du i stand til at:

 • forstå de komplekse årsager til rydning og forringelse af tropiske skove samt kende mulighederne for at bevare og forvalte disse skove bæredygtigt.
 • rådgive og arbejde i virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med at fremme bæredygtig skovforvaltning i troperne.
 • bidrage til, at man gennem politiske tiltag og lovgivning fremmer en bæredygtig skov- og naturforvaltning, som både er i økologisk balance og bidrager positivt med produkter og services til samfundet.

Jobmuligheder

Som kandidater i bæredygtig tropisk skovbrug kan du få job i både den offentlige og private sektor og kan arbejde med skov, natur og miljø over hele verden. Fx kan du arbejde:

 • som rådgiver eller projektleder i konsulentfirmaer.
 • som rådgiver eller projektleder i certificeringsfirmaer.
 • inden for forskning og undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter.
 • som fuldmægtig eller chef i et ministerium, fx Miljø- og Fødevareministeriet eller Udenrigsministeriet.
 • med natur og miljø i en kommune eller NGO.
 • som rådgiver i udviklingsprojekter eller på private skovejendomme i ind- og udland.

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning