Undervisning og opbygning

BEMÆRK: Du kan ikke søge ind på denne uddannelse i studieåret 2021. Vi forventer at kunne åbne for ansøgninger igen i oktober 2021, med studiestart i september 2022.

Din undervisning på uddannelsen består af forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, samt en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper. Du kommer også på ekskursioner og feltarbejde i bl.a. tropiske lande i løbet af studiet.

Opbygning

Det første år på uddannelsen foregår din undervisning på Københavns Universitet. Du følger obligatoriske kurser, som fokuserer på tropiske skoves samfundsmæssige betydning, hvorfor de forsvinder og forringes, samt hvordan man kan modvirke denne udvikling.

Derudover deltager du i et feltkursus, der foregår i et udviklingsland. Her arbejder du med en konkret opgave i en fast gruppe og modtager vejledning af undervisere gennem hele forløbet – fra forberedelse over dataindsamling og rapportskrivning.

Derudover har du også en række valgfrie kurser. Du kan bruge op til 15 ECTS af din valgfrihed på et projektorienteret forløb.

På andet år af uddannelsen specialiserer du dig på et af de fire partneruniversiteter i enten Italien, Tyskland, Frankrig eller Wales. Du vælger, hvilken specialisering du vil læse på, før du starter på uddannelsen. Se beskrivelser af specialiseringerne nederst på siden.

Speciale

Du afslutter uddannelsen med et speciale. Du skriver specialet på baggrund af mindst to måneders feltarbejde i et udviklingsland. Dit projekt kan tage udgangspunkt i et konkret område, en virksomhed, en teori, eller en aktuel problemstilling.
 
Som færdiguddannet får du titlen cand.scient. i bæredygtig tropisk skovbrug tildelt af Københavns Universitet. Du opnår samtidig en grad fra det partneruniversitet i udlandet, hvor du har valgt at specialisere dig og gennemføre andet studieår.

Det første år af uddannelsen på Københavns Universitet ser sådan ud:

Specialiseringer på andet år: