Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?


* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i Machine Learning og datavidenskab fra Københavns Universitet, som søger i direkte forlængelse af deres afsluttede bacheloruddannelse.
  2. Ansøgere med en bachelorgrad inden for naturvidenskab eller teknisk videnskab baseret på deres karakterer og hvilke kurser de har taget (biologi, molekylær biologi, biokemi, matematik, fysik og datalogi) relevant for bioinformatik. Hvis forskellige karaktersystemer gør sammenligning umulig, vil ansøgerne blive prioriteret ud fra en individuel vurdering, lavet af optagelses udvalget.
  3. Andre ansøgere med en bachelorgrad inden for naturvidenskab eller teknisk videnskab med udgangspunkt i den tværfaglige profil af deres uddannelse, dvs., ansøgere hvis bachelorgrad indeholder kurser i biologi, molekylærbiologi, biokemi, matematik, fysik og datalogi vil blive prioriteret.
  4. Andre ansøgere

Ansøgere prioriteres efterfølgende på baggrund af relevansen af kurser de har taget og tidligere erfaring med bioinformatik.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Antal ECTS-points opnået i kurser, der er relevante for bioinformatik.
  • Ansøgere, hvis bachelorgrad er mere end 5 år gammel, har lav prioritet.