Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er en 2-årig uddannelse svarende til 120 ECTS-point. På uddannelsen vælger du mellem to forskellige specialiseringer. Klik på specialiseringerne for at læse mere om deres indhold og opbygning:

Uanset hvilken specialisering du vælger, er der tre typer kurser på uddannelsen:

  • Obligatoriske kurser, som du skal følge. De dækker de grundlæggende elementer i bioinformatik og er hovedsagligt placeret på første studieår.
  • Begrænset valgfrie kurser er kurser, du vælger fra en liste.
  • Valgfrie kurser er kurser du helt selv vælger. De udgør 15 ECTS-point.

Forelæsninger og eksamener foregår på engelsk, ligesom skriftligt arbejde skal afleveres på engelsk. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at lave et virksomhedsprojekt, eller du kan bruge de mange muligheder for at læse i udlandet.