Specialisering: Computational Biology

Vælger du specialiseringen Computational biology, har du fokus på biologisk sekvensanalyse, molekylær phylogeni, strukturel bioinformatik, systembiologi samt de bioinformatiske aspekter af gen-ekspression og protein-relateret data analyse.

Du kommer til at arbejde med de computerprogrammer, der anvendes inden for bioinformatik og beskæftige dig med emner som genetik, molekylær biologi, cellebiologi, matematik, statistik, computerprogrammering og kunstig intelligens (også kaldet machine learning). Du får desuden indsigt i, hvordan alle disse emner er integreret i nutidig videnskabelig praksis, og hvordan de kan bruges i en industriel og medicinsk kontekst.

Specialiseringen er opbygget således:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Python Programming for Data Science Statistics for Bioinformatics and eScience Population Genetics Begrænset valgfrit kursus
Biological Sequence Analysis Structural Bioinformatics Introduction to Data Science Bioinformatics of High Throughput Analyses
2. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus Valgfrit kursus


Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden i foråret 2021.