Specialisering: Computational Biology

Vælger du specialiseringen Computational biology, har du fokus på biologisk sekvensanalyse, molekylær phylogeni, strukturel bioinformatik, systembiologi samt de bioinformatiske aspekter af gen-ekspression og protein-relateret data analyse.

Du kommer til at arbejde med de computerprogrammer, der anvendes inden for bioinformatik og beskæftige dig med emner som genetik, molekylær biologi, cellebiologi, matematik, statistik, computerprogrammering og kunstig intelligens (også kaldet machine learning). Du får desuden indsigt i, hvordan alle disse emner er integreret i nutidig videnskabelig praksis, og hvordan de kan bruges i en industriel og medicinsk kontekst.

Specialiseringen er opbygget således:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Linux and Python Programming Statistics for Bioinformatics and eScience Population Genetics
Biological Sequence Analysis Structural Bioinformatics Introduction to Data Science Bioinformatics of High Throughput Analyses
2. år Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.