Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i biokemi. 

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Biokemi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Molekylær biomedicin fra Københavns Universitet
 • Nanoscience fra Københavns Universitet
 • Molekylærbiologi fra Aarhus Universitet
 • Bioteknologi fra Aarhus Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Hvis du har en bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige område kan du blive optaget hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Bachelorgrad i biokemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet
 • Bachelorgrad i molekylærbiologi fra Roskilde Universitet
 • Bachelorgrad fra SCIENCE, Københavns Universitet
 • Bachelorgrad fra et dansk, nordisk eller internationalt universitet

  Hvis din uddannelse indeholder følgende:
 • Et minimum på 60 ECTS-point inden for kemi og biokemi/molekylærbiologi hvor af mindst 30 ECTS-point skal være kemi og 22,5 skal være inden for biokemi/molekylærbiologi
 • Samlet skal du have minimum 30 ECTS-point fra kurser med eksperimentelle laboratorieøvelser.

Kurser i proteinkemi eller biofysisk kemi kan tælle som enten kemi eller biokemi/molekylærbiologi.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav.  Læs mere om sprogkravet her.